Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Martin Thorsen Frank og Per Thomas Byrkjedal

Martin Thorsen Frank og Per Thomas Byrkjedal
Idrettsvitenskap
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
23. november 2018

Opplæring i bærbar oksygenkonsentrator

Forskingsprosjektet vi skal ta del i kommende vår ønsker å undersøke hvor mye energiforbruk som kreves når 10 elever transporterer seg hjemmefra til skolen på ulike selvvalgte transportmidler, og erfaringer rundt valg av ulike typer transportmidler hos norske ungdomsskoleelever. Hvilestoffskiftet og testing av fysisk form kan også bli aktuelt, da det har betydning for intensiteten under testingen.

Vi er to studenter som for øyeblikket skriver hver vår masteroppgave innen idrettsvitenskap. Høsten 2018 ble det forespurt om vi kunne bidra inn i et annet prosjekt knyttet opp mot forskningsgruppen vi er en del av. Vi så på dette som en gylden mulighet til å kunne få et større innblikk inn i den praktiske delen av et forskningsprosjekt som lå utenfor vårt eget fokusområde.

Som en del av dette prosjektet har vi den siste måneden fått opplæring i den bærbare oksygenkonsentratoren MetaMax 3B-R2, slik at vi til våren kan bistå i en kvasi-eksperimentell pilotstudie som har til hensikt å undersøke fysisk aktivitet og valg av ulike transportmidler. I utdanningsløpet har vi tidligere erfaring fra lab-arbeid og testing av fysisk form med stasjonær oksygenanalysator. Dette prosjektet vil være en ypperlig mulighet til å få erfaring og kompetanse innen felttesting hvor det kreves bærbart utstyr.

Forskingsprosjektet vi skal ta del i kommende vår ønsker å undersøke hvor mye energiforbruk som kreves når 10 elever transporterer seg hjemmefra til skolen på ulike selvvalgte transportmidler, og erfaringer rundt valg av ulike typer transportmidler hos norske ungdomsskoleelever. Hvilestoffskiftet og testing av fysisk form kan også bli aktuelt, da det har betydning for intensiteten under testingen.

Gjennom å få bistå i dette prosjektet har vi fått muligheten til å tilegne oss kunnskap og praktisk erfaring med feltbasert utstyr. Vi har lært hvordan dette kan brukes i ulike miljøer, samt fordeler og ulemper med feltbasert utstyr vs stasjonært utstyr inne i et kontrollert miljø. Prosjektet har videre gitt oss en smakebit på hvordan feltarbeid og felttesting med et mobilt laboratorium kan foregå. Denne kunnskapen vil vi kunne ha stor nytte av til senere anledninger hvor det vil være behov for å bruke slikt bærbart utstyr.