Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Stian Øien og Vegard Trovatn

Stian Øien og Vegard Trovatn
HI-224-1 21V Environmental humanities
Fakultet for humaniora og pedagogikk
06. oktober 2021

NSB bekjemper "forurensning" med gift

For å holde ugress og uønsket planteliv unna togskinnene, brukte Norges Statsbaner (NSB) plantevernmidler og plantegifter på og ved jernbanetraseer for å holde dem rene for vegetasjon. For som alle vet, «… er alt som vokser i sporets ballast, i overvannsgrøfter og på stasjonsarealer, en forurensing og kan være en fare ved brann.»

Dette er hva NSBs Hovedadministrasjon mente om vegetasjonen rundt togskinnene og stasjonsarealene sine i en informasjonsbrosjyre om hvorfor de drev med kjemisk vegetasjonskontroll ved jernbanetraseer på 1970-tallet.

I april 2021 fikk vi en spennende oppgave i kurset HI-224 Environmental Humanities. Oppgaven gikk ut på å sette seg inn i ulike arkivmaterialer og jobbe med historiske primærkilder for å utdype om et tema angående natur og miljøhistorie. Etter en gjennomgang av de ulike primærkildene valgte vi å lage en oppgave om NSBs vegetasjonskontroll på 1970-tallet, og de ulike sprøytemidlene de utnyttet. Vi skrev dermed en oppgave om «gifttogene» som ble brukt til å sprøyte plantegifter på og ved jernbanetraseer, vi konkluderte oppgaven med en muntlig framføring av temaet. Vi var heldige nok til å få en invitasjon av vår professor, May-Brith Ohman Nielsen, til å jobbe videre med liknende materiale i form av forskningsprosjektet «Trails of Toxins» innenfor prosjektet «Deadly Dreams,» som er knyttet til forskergruppa Environmental Humanities.

En stor del av arbeidet innenfor dette forskningsprosjektet har gått ut på å samle inn arkivmateriale, både på Riksarkivet i Oslo og Statsarkivet i Kristiansand. Vi fant mesteparten av materialet på arkivportalen.no ved hjelp av søkeord som «vegetasjonskontroll,» «ugrassprøyting,» «jernbanetraseer» og «plantevern.» Videre i prosessen hentet vi ut materialet, scannet det, og systematiserte det for lettere tilgjengelighet. I løpet av denne prosessen fikk vi hjelp og veiledning fra Anne Mette Seines, Thomas Johnsen og May-Brith Ohman Nielsen, i form av teknisk veiledning, og søking etter kilder.

Videre skal våre funn presenteres for forskningsgruppen innenfor Environmental Humanities, og deretter skal materialet vi samlet ligge til grunnlag for en vitenskapelig artikkel om jernbanesprøyting på 1970-tallet. Prosjektet startet i slutten av juni, der første delen av arbeidet ble brukt til å hente ut materialet. Deretter brukte vi høsten til å analysere arkivmaterialet for å oppnå en dypere forståelse for jernbanesprøytingene.

Muligheten til å jobbe med prosjektet “Trails of Toxins” har vært en spennende, lærerik og ekstremt givende opplevelse, samt en engasjerende introduksjon til håndtering av arkivmateriale. Dette opplegget har også vært en god læring å praktisere historisk tankegang og læring om plantevernsmetoder og deres bruk i løpet av historien. Prosjektet har ikke bare introdusert oss til bruk av arkiv, men det har også vært en lærerik opplevelse hvor vi har kunnet jobbet med professorer og studenter både fra Norge og internasjonalt. Deltagelse i dette prosjektet har ledet til mange verdifulle erfaringer vi kan ta med oss i kommende prosjekter samt jobbing med masteroppgaver.

“Studenter i forskning” er et givende, interessant og rett og slett fantastisk tilbud for studenter. Hvis du noen gang blir gitt denne muligheten eller føler en interesse for dette anbefaler vi sterkt å delta. Dette er riktig nok et lønnet tilbud, men man får mye større verdier enn bare pengene ut av det.

 

Bilde og sitat: NSB - Hovedadministasjonen. 1972. Hvorfor og hvordan utføres vegetasjonskontrollen ved NSB. Oslo, Norge: kopi i Sosialdep., Helsedirektoratet, Hygienekontoret, H5