Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Espen Aukrust

Monitorering av trening og kamp i Ishockey
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
15. februar 2021

Monitorering av trening og kamp i Ishockey

I desember 2020 fikk jeg muligheten til å være testleder ved testing av 10, 20 og 30m sprint på is hos Stavanger Oilers U 21.

Monitorering har blitt et viktig verktøy for å kontrollere utøvers belastning i senere år. Spesielt i lagidretter hvor det stadig stilles større og større fysiologiske krav. Ved å benytte Mikroelektromekanisk enhet kan man overvåke hver enkelt utøver å få en nøyaktig beskrivelse av hvilket arbeid og stress utøverne blir utsatt for under trening eller kamp.  Dermed blir monitorering et viktig verktøy for trenere slik at de kan individualisere treningen  for hver enkelt utøver i et lag.

I desember 2020 fikk jeg muligheten til å være testleder ved testing av 10, 20 og 30m sprint på is hos Stavanger Oilers U 21. Med tanke på at min egen masteroppgave kun inneholder analysering av eksisterende data, så jeg på dette som en gyllen mulighet å få med meg praktisk erfaring under mitt utdanningsløp.  

Å kunne teste toppdirettsutøvere gav meg verdifull erfaring og et innblikk på hvordan en potensiell arbeidshverdag kan se ut etter idrettsutdanningen. I tillegg ble analyseringen av dataene en spennende erfaring. Da vi blant annet ble oppmerksomme på hvilke subjektive vurderinger som må gjøre ved hvert enkelt datapunkt. Erfaringene fra datainnsamlingen og analyseringen har gjort meg og de andre testlederne enda mer bevisst på hvor viktig det er med god planlegging samt standarisering av testene som blir gjennomført.