0
Hopp til hovedinnhold

Petter Ruenes Jensen

Petter Ruenes Jensen
Master i barnehagekunnskap
Fakultet for humaniora og pedagogikk
17. desember 2018

Min erfaring som forskningsassistent i FBMBOL

I begynnelsen av semesteret bestemte jeg meg for å si ja til de mulighetene som tilbydde seg gjennom studiet, og når det ble utlyst en mulighet som forskningsassistent valgte jeg å ta sjansen ved å søke. Det har jeg ikke angret på!

Gjennom arbeidet som forskningsassistent i prosjektet Flyktningbarns møte med barnehage og lokalsamfunn (FBMBOL) har jeg fått et allsidig og spennende innblikk i hvordan forskningsarbeid kan foregå. Tematikken er spennende og utfordrende. Prosjektet er forankret ved institutt for pedagogikk. I utgangspunktet har arbeidsoppgavene vært å transkribere, som kan være en ensom jobb, men jeg har i tillegg fått tett og god oppfølging av Tale Steen-Johnsen ved institutt for sosiologi og sosialt arbeid, hvor det har vært mulig å diskutere, samtale og gi tilbakemelding på innholdet som er transkribert. Det har gitt meg innsikt i ulike intervjumetoder, så fremt som innblikk i tematikken som belyses i lydopptakene. Bortsett fra transkriberingen har jeg vært referent ved et seminar avholdt i forbindelse med prosjektets fremdrift og foreløpige funn. Her har jeg fått høre og delta i spennende faglige diskusjoner knyttet til prosjektets delmål og metodikk, hvor det også ble innhentet forskere fra andre deler av landet og utenlands som presenterte relevante funn for forskningsarbeidet.

Jeg har i det hele opplevd å bli tatt veldig godt imot og inkludert av prosjektgruppen bestående av Cathrine Melhuus, Lisbeth Ljosdal Skreland, Tale Steen-Johnsen, Eva Gulløv og Eugene Guribye. De har tatt meg med i diskusjonene og åpnet øynene mine enda mer for forskningsarbeid. Det har vært en sann glede og faglig spennende å kunne erfare og følge arbeidet de gjør. Jeg tenker at dette i stor grad vil kunne hjelpe meg videre i studiet på master i barnehagekunnskap (underlagt avdeling for lærerutdanning), da spesielt i møte med faget vitenskapsteori og metode som vi skal ha til våren 2019.

* Bildet har ingen tilknytning til forskningsprosjektet og er brukt med tillatelse (Creative Commons) fra Pixabay.com