Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Julie Nordli og Line Pettersen

Julie Nordli og Line Pettersen
Folkehelsevitenskap
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
11. desember 2020

Matstart Gravide – Utvikling av praktiske kostholdsråd for gravide

Det mor spiser under svangerskapet har betydning for mors helse og for det kommende barnets helse.

Det finnes mange kjente fordeler ved å spise sunt under svangerskapet, men likevel kan det oppleves vanskelig å få til å praksis. Å påvirke kostholdet og helsen under svangerskapet med å støtte opp under helsefremmende atferd, som gode kostholdsvaner, kan ha en tredobbel helsefremmende effekt; ved å påvirke mor og partner sin nåværende helse, deres fremtidige helse, samt det kommende barnet sin helse! Matstart-prosjektet retter seg derfor mot gravide (og partnere), hvor målet er å fremme friske svangerskap ved å fokusere på fordelene ved sunn mat i svangerskapet.

Matstart prosjektet er et stort implementeringsprosjekt med formål om å fremme sunne matvaner fra tidlig alder ved å henvende seg til tjenester i Arendal kommune som arbeider med primærforebygging eller helsefremmende arenaer, som helsestasjon og barnehage. Det delprosjektet vi har tatt del i er rettet mot gravide. 

I prosjektet Matstart Gravide har vår rolle vært å gjennomgå nasjonale og internasjonale nåværende kostholdsråd og anbefalinger for gravide, og se disse opp mot ny litteratur. Basert på dette har vi utviklet en pakke med praktiske kostholdsråd rettet mot gravide, med fokus på endring av atferd. Rådene fokuserer for seg hvordan gravide kan spise i tråd med Helsedirektoratets kostråd, mer enn kun hva de skal spise. I tillegg til dette har vi utviklet seks temabolker som tar for seg sentral tematikk, med tilhørende tabeller, figurer og modeller for å visualisere det teoretiske innholdet. 

Deltakelsen i forskningsprosjektet har gitt oss verdifull erfaring innen prosjektarbeid og utvikling av kostråd. Vi vil på det sterkeste anbefale andre studenter å engasjere seg som forskningsassistent!