Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Julie Nordli og Line Pettersen

Julie Nordli og Line Pettersen
Folkehelsevitenskap
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
11. desember 2020

Matstart Digitale råd – utvikling av en nettside med kostholdsrelatert støtte for gravide

Det mor spiser under svangerskapet har betydning for mors helse og for det kommende barnets helse.

Det finnes mange kjente fordeler ved å spise sunt under svangerskapet, men likevel kan det oppleves vanskelig å få til å praksis. Å påvirke kostholdet og helsen under svangerskapet med å støtte opp under helsefremmende atferd, som gode kostholdsvaner, kan ha en tredobbel helsefremmende effekt; ved å påvirke mor og partner sin nåværende helse, deres fremtidige helse, samt det kommende barnet sin helse! Matstart-prosjektet retter seg derfor mot gravide (og partnere), hvor målet er å fremme friske svangerskap ved å fokusere på fordelene ved sunn mat i svangerskapet. Det er ikke minst like viktig å formidle denne informasjonen på en måte som er pålitelig, engasjerende og ikke minst enkel å forstå.

Matstart prosjektet er et stort implementeringsprosjekt med formål om å fremme sunne matvaner fra tidlig alder ved å henvende seg til tjenester i Arendal kommune som arbeider med primærforebygging eller helsefremmende arenaer, som helsestasjon og barnehage. Det delprosjektet vi har tatt del i er rettet mot gravide. 

Vår rolle i prosjektet i har vært å utvikle en digital læringsressurs (nettside) for gravide, for å formidle kostrådene som ble utviklet i delprosjektet ”Matstart Gravide”. Vi har jobbet med strukturen til nettsiden og produsert tilhørende innhold som oppskrifter, illustrasjoner og figurer som formidler kostholdsinformasjon på en lettvint måte. Vi har også utviklet digitale verktøy for kartlegging og planlegging av kosthold. I tillegg har vi utviklet ideer og storyline til fire animasjonsfilmer som senere skal utvikles og som skal være tilgjengelig på nettsiden. 

Som forskningsassistent har vi fått tatt del av et fantistisk forskningsteam, og gjennom å dele erfaringer og innsikt, tilegnet oss verdifull kunnskap. Å få muligheten til å delta i et slik prosjekt har gitt oss motivasjon til å arbeide mer med og for fagfeltet og vi anbefaler alle som har mulighet til å engasjere seg!