0
Hopp til hovedinnhold

Marita Strand Østerhus, Elida Mersland

Marita Strand Østerhus, Elida Mersland
Grunnskolelærerutdanning
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
10. desember 2018

LifeLab Mat og helse

Høsten 2018 har vi deltatt i et prosjekt hvor vi har vært med på å utvikle en LifeLab i faget Mat og Helse. Formålet med prosjektet er å utvikle et forskningsbasert undervisningsopplegg som skal øke både interesse og kunnskaper omkring temaet matvalg hos elevene.

I de fornyede læreplanene som skal være klare i 2020, er blant annet dybdelæring, folkehelse og livsmestring sentrale fokusområder. Et balansert kosthold hvor barn er bevisst på at gode matvalg kan fremme folkehelse og livsmestring, og samtidig være med på å forebygge mange av dagens helseutfordringer.

I løpet av høsten har vi deltatt på flere «workshops» ledet av stipendiat Cecilie Beinert. I samarbeid med henne, og tre andre tilknyttet fakultetet for helse- og idrettsvitenskap ved UiA, har vi arbeidet med å utvikle undervisningsopplegget. Opplegget er organisert i stasjoner hvor elevene møter varierte metoder og får en aktiv del i læringen. Hver stasjon vil ta for seg oppgaver tilknyttet temaet matvalg. Elevene skal blant annet ta i bruk en “sukkerinstallasjon” der de får undersøke sukkerinnhold i ulike matvarer. De skal også jobbe med oppgaver knyttet til kildekritikk og refleksjon. Elevene vil på denne måten kunne knytte teori og praktiske oppgaver sammen i større grad, noe som har vist seg å fremme læring.

Våren 2019 skal opplegget testes ut på flere skoler, både på 6. og 9. trinn. Ettersom at aldersgruppene varierer, må også opplegget tilpasses de enkelte trinnene. Vi har fått lov til å være med å gjennomføre undervisningsopplegget på de ulike skolene, noe vi ser frem til. Det blir spennende å se hvordan det vi har jobbet med i høst vil fungere i praksis. I etterkant av gjennomføringene skal undervisningsopplegget evalueres.

Å få delta på et slikt prosjekt ser vi som svært relevant for vår fremtidige lærergjerning. Vi går begge siste året på Grunnskolelærerutdanningen og har tatt Mat og Helse som valgfag denne høsten.  Gjennom å delta i et slikt prosjekt har vi fått enda større innsikt i forskningsarbeid, og vi har blitt enda mer bevisst på betydningen av god opplæring i mat og helsefaget. Dybdelæring og kreativ- og variert undervisning er prinsipper som har vært sentrale i hele planleggingsprosessen, og noe vi absolutt vil ta med videre. Vi ser frem til å følge prosjektet videre, og å kunne ta nytte av disse erfaringene i vår kommende hverdag som lærere. Tusen takk for muligheten vi har fått til å være med på prosjektet.