Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Ida Marie Wullum

Ida Marie Wullum
Master Engelsk
Fakultet for humaniora og pedagogikk
05. oktober 2022

"L'omission de que" - Transfer hos norske elever som lærer fransk

Jeg heter Ida Marie Wullum (31) og gikk master i engelsk som ble ferdigstilt 2022. Jeg er tidligere utdannet lektor i fransk fra NTNU. Sammen med førsteamanuensis i fransk språk ved UIA, Espen Klævik-Pettersen, har jeg vært med på et mini-forskningsprosjekt på et språkinnlæringsfenomen blant norske elever som lærer fransk.

Jeg heter Ida Marie Wullum (31) og gikk master i engelsk som ble ferdigstilt 2022. Jeg er tidligere utdannet lektor i fransk fra NTNU. Sammen med førsteamanuensis i fransk språk ved UIA, Espen Klævik-Pettersen, har jeg vært med på et mini-forskningsprosjekt på et språkinnlæringsfenomen blant norske elever som lærer fransk.

Vi brukte elevtekster fra videregående og universitet for å se hvorvidt norske elever begår såkalt transfer eller overføring av morsmålet når de lærer fransk. Det vil si at de aktivt bruker morsmålet sitt når de anvender fremmedspråket slik at man kan forvente å finne f.eks norske setningsstrukturer eller ord i produksjonen av fransk språk. Et fenomen som kan være med på å bekrefte denne hypotesen er at elevene relativt hyppig utelater bindeordet «at (at/som)» (que på fransk) når de skriver fransk. I en rekke konstruksjoner på norsk er dette fult mulig, men på fransk er det aldri akseptert. Man kan for eksempel på norsk si både «jeg tror det er veldig viktig» og «jeg tror at det er veldig viktig» og begge disse setningene er like riktige grammatisk. På fransk derimot kan man aldri utelate «at» - «je pense que c’est très important».

Jeg har primært jobbet med korpuset til forskningen og har annotert franske elevtekster. I arbeidet måtte jeg annotere alle tilfeller av at-setninger både de som hadde utelatt «que» og de som hadde den med. Vi tok utgangspunkt i tre setningstyper for å begrense arbeidet:

1.     Som innleder ei at-setning

Jeg tror ___ han er snill / je pense ___ il est gentil

2.     Som relativpronomen i direkte objektssetning

Det er et merke ___ mange kjenner til / c’est une marque ___ beaucoup de gens connaissent

3.     Bindeord som introduserer ei adverbiell leddsetning

Før ___ du kom var jeg glad / avant ___ tu viennes j’était heureux

 

Det har vært veldig moro å være med på arbeidet og i mai (2022) tok vi med oss en presentasjon om prosjektet for å være med på en konferanse i Caen arrangert av OFNEC (Office franco-norvégien d'échanges et de coopération). Representanter fra samarbeidsuniversitetene i Århus, Lund, København, NTNU og Oslo hadde også sine fremlegg og det var en utrolig fin utveksling å få med seg. Her fikk vi gode tilbakemeldinger på arbeidet samtidig som vi fikk lære mye om de andre forskningsprosjektene som pågår om fransk språkinnlæring av skandinavere. Prosjektene skal publiseres i PU Caen.