Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Julie Wold Andresen

Lektorutdanning for trinn 8-13
Avdeling for lærerutdanning
04. juni 2021

Kulturelt mangfold i ungdomsskolen

Min deltakelse i forskningsprosjektet har bestått av å utføre dybdeintervju med fem samfunnsfagslærere i ungdomsskolen om deres forståelse av og undervisning om kulturelt mangfold. 

Jeg fikk en forespørsel av mine veiledere Irene Trysnes og Katja H-W Skjølberg om å dele mitt materiale fra min bacheloroppgave til forskningsprosjektet "Samfunnsfag i praksis". Mitt bidrag til forskningsprosjektet har vært å dele mine intervjuer og funn. 

Oppgaven min handlet om kulturelt mangfold i ungdomsskolen. Målet var å kartlegge et utvalg samfunnsfagslæreres forståelse av, og undervisning om kulturelt mangfold, samt hvilke muligheter og utfordringer de så i skolens mangfold. Dette er relevant i forhold til forskningsprosjektet ettersom det blant annet har tatt sikte på å undersøke hvilken rolle samfunnsfaget har, når det kommer til inkludering og kulturell forståelse generelt. 

Interessen for temaet ble vekket da jeg var i praksis og opplevde at skolens lærere stilte seg svært ulikt i forhold til skolens mangfold. Noen fokuserte særlig på mulighetene knyttet til mangfold, mens andre hadde et større fokus på hvilke utfordringer mangfoldet medførte. Det har vært spennende og lærerikt å få snakke med og komme litt tettere innpå samfunnsfagslærere, i forhold til hvordan de forstår kulturelt mangfold og arbeider, eventuelt ikke arbeider, med det i skolehverdagen. 

Bachelor prosessen har vært tidvis krevende, men også spennende og læringskurven har vært bratt. Veiledningen jeg har fått av Irene og Katja har vært både lærerik og til stor hjelp for utviklingen av bacheloren. Det er også gøy at mitt materiale får være en del av dette prosjektet, og kanskje kan brukes for videre forskning innenfor et tema jeg har bygd opp en stor interesse for, og mener er et viktig tema det bør rettes et større foksus mot i fremtiden.