Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Maiken Velure Framnes og Mari Godtfredsen

Maiken Velure Framnes og Mari Godtfredsen
Master i sosiologi og sosialt arbeid
Fakultet for samfunnsvitenskap
16. april 2021

Kritiske lesere av bok om institusjonell etnografi

Vår deltakelse i forskningsprosjektet har bestått av å være kritiske lesere til et bokprosjekt om institusjonell etnografi.

Vi fikk en forespørsel av Ann Christin Eklund Nilsen, veilederen vår på masteroppgaven, om å være kritiske lesere for en bok hun og en kollega skulle publisere. Denne boken er ment til å være en håndbok om institusjonell etnografi (IE). IE er en metodologi, altså både en teori og en metode. Som teori handler IE om å forstå at vi alle inngår i en rekke sosiale relasjoner som virker inn på hvordan vi handler og forstår virkeligheten, og som metode handler IE om å utforske nettopp dette. Som masterstudenter på siste året så vi det som en verdifull mulighet til å skaffe oss mer kunnskap om IE, da vi bruker denne metodologien i masteroppgaven som vi skriver sammen.

Den kritiske lesingen innebærte å lese nøye gjennom utkastet av boken for å kommentere innholdet, både med positive og negative tilbakemeldinger. Vi ønsket å gjøre arbeidet hver for oss, slik at vi ikke skulle bli påvirket av hverandre og komme med våre helt egne tilbakemeldinger. Siden vi nylig hadde satt oss inn i metodologien i masteroppgaven, kunne vi bidra med innspill og kommentarer hvor teksten var vanskelig å forstå. 

Vår deltakelse i bokprosjektet har gitt oss muligheten til å få en bedre forståelse av IE, noe som har kommet godt med i arbeidet med masteroppgaven. Da vi selv syntes institusjonell etnografi var en utfordrende metodologi å forstå, har vi sett nytten av en slik bok. Vi opplevde at denne boken gjorde institusjonell etnografi mer håndterlig å forstå for den som ønsker å sette seg inn i IE. Spesielt tror vi at denne boken vil være nyttig for studenter og forhåpentligvis vil boken bidra til at flere ønsker å ta i bruk metodologien. Selv synes vi det har vært utrolig spennende å være IE-forskere!