Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Magnus Skålhegg

Magnus Skålhegg
Global utvikling og samfunnsplanlegging
Fakultet for samfunnsvitenskap
10. desember 2018

Kraft i vinden!

WINDPLAN er et større forskningsprosjekt ved Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging. Utgangspunktet er de mange konflikter som landbasert vindkraftutbyggingen i Norge har ført til.

Høsten 2018 var jeg så heldig å en forespørsel på om jeg ønsket å være forskningsassistent på et prosjekt kalt WINDPLAN. Noe jeg selvfølgelig sier ja til.

WINDPLAN er et større forskningsprosjekt ved Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging (IGUS) som kommer til å strekke seg fra 2018-2022. Utgangspunktet for WINDPLAN er de mange konflikter som landbasert vindkraftutbyggingen i Norge har ført til. Riktig nok er næringen i vekst, og det har blitt gitt ut flere konsesjoner de siste årene, men tross alt er næringen marginal for å være en energinæring (sammenlignet med vannkraft og olje). De nevnte konsesjonene resulterer i mange tilfeller til ingenting, noe som betyr at man risikerer å belaste lokalsamfunnene unødvendig. Generelt sett har det ikke vært forsket alt for mye på vindkraft i Norge. Det som har blitt gjort, har hovedsakelig blitt uført fra et tekniske eller naturvitenskapelig perspektiv. Forskning på de myke eller samfunnsvitenskapelige sidene ved vindkraft har nesten ikke blitt utført og er en sårt tiltrengt mangelvare. Formålet med WINDPLAN er å øke vår kunnskap og forståelse av konflikter relatert til utbygging av vindkraft i Norge.

Min rolle i WINDPLAN har vært knyttet til dokumentinnsamling og transkribering. Jeg har samlet inn policydokumenter som er førende for utviklingen av landbasert vindkraft i Norge. Det er dokumenter av typen stortingsmeldinger, innstilninger, rundskriv, brev, politiske plattformer, direktiver, konvensjoner, internasjonale avtaler og utredninger. Men andre ord, dokumenter produsert av myndighetene. Men det kan også være andre dokumenter som vitenskapelige utredninger, konsulent rapporter og innspill til høringer. Deretter tok jeg og kategoriserte dokumentene etter politikkfelt. Jeg har også transkribert tre intervjuer knyttet til forskjellige aktører innenfor vindkraft.                   

For min del har arbeid som forskningsassistent vært gøy, lærerikt og innsiktsfullt. Det er alltid morsomt å se hvordan ting fungerer «bak scenen». Som regel ser man ikke alt det arbeidet som ligger bak forskning, bak publikasjoner og presentasjoner. Det som gjør det ekstra gøy, er at masterprosjektet mitt har en tematikk som er nært knyttet til WINDPLAN. Det gjør ikke bare, at jeg kan bruke mye av det materialet som er samlet inn videre i masteroppgaven, men også den innsikten jeg har fått om vindkraftutbygging i Norge. Det blir med andre ord, en god start på neste semester og masteroppgaven.      

Oppfordrer alle som får anledningen til å være forskningsassistent til å ta den muligheten. Retter også en stor takk til Mikaela Vasstrøm og Hans Kjetil Lysgård ved IGUS for at de lot meg være en del av prosjektet. Hvis du ønsker å vite mer om WINDPLAN, sjekk ut denne siden: https://windplan.uia.no/