0
Hopp til hovedinnhold

Jørgen Førde

Jørgen Førde
GLU musikkfordypning
Fakultet for kunstfag
12. juni 2019

Korsang og sangtrygghet for lærerstudenter

GLU-studenter med musikkfordypning har deltatt i en undersøkelse av hvordan det å synge i kor som obligatorisk del av studiet kan innvirke på utvikling av "sangtrygghet" – som trengs for at de som fremtidige lærere skal være fortrolige med å lede sang i klasserommet.

I løpet av vårsemesteret 2019 har GLU-studentene som tar musikkfordypning vært med på å bidra til forskningsprosjekt SANGBARSK (SANG i BARnehage og SKole). Stadig flere barn og unge vokser opp uten å være fortrolige med sin egen sangstemme. Dette gjelder også lærerstudenter. En lærer som ikke er trygg på sin egen stemme, vil sannsynligvis ikke lede sang i klasserommet. I delstudien vi deltok i, skulle det undersøkes om obligatorisk kordeltakelse kan bidra til å gjøre lærerstudenter tryggere på sin egen sangstemme. 

Som en del av musikkfordypningen var det obligatorisk å være med i UiA-koret – som er for både musikkstudenter og andre studenter ved UiA. Koret øvde to timer pr. uke frem mot en konsert i april hvor det skulle fremføres en messe av komponisten Steve Dobrogosz for kor, piano og strykeorkester samt seks låter av gitaristen Rolf Kristensen (gitarlærer på UiA) for kor, solister, band og strykekvartett.

Innledningsvis ble vi bedt om å skrive en tekst som forklarte vår bakgrunn innen sang, og videre skulle vi føre logg etter hver korøvelse vi hadde med UiA-koret. 

Da vi skulle skrive teksten om bakgrunnen vår innen sang og musikk, fikk vi reflektert over hvordan sang både i skolen og på fritiden hadde påvirket vår selvtillit når det gjelder sang og våre musikalske ferdigheter. Noen hadde drevet mye med sang og musikk og var fortrolige med å synge, mens andre opplevde at de hadde ”stemmeskam” – som handler om at man ikke tør å bruke stemmen sangstemmen sammen med andre. Loggføringen ga oss videre økt bevissthet på hva som foregikk i løpet av korøvelsene, og hvordan utviklingen vår var i forhold til sangteknikk og eventuell stemmeskam. 

Vi ble kastet inn i et kor som allerede hadde begynt å øve på stykkene som skulle fremføres et halvt år i forveien, så vi hang naturligvis litt etter. Noe som var bra med dette var lærdommen av å måtte lære mye på kort tid, og at vi også måtte hive oss ut av komfortsonene våre for å holde følge med resten av koret. Flere av oss opplevde det krevende, særlig i starten, men utover våren merket vi at vi ble tryggere. Som en av oss skrev i loggen: ”Jo sikrere jeg ble, jo mer sang jeg ut, og jo artigere ble det. Jeg kjente også mer på fellesskapet, og det å være en del av noe”.

Mot slutten av forskningsprosjektet skulle vi skrive en refleksjon over hvordan forholdet vårt til sang hadde utviklet seg i løpet av semesteret. Da fikk vi sett tilbake på hvor vi vi var i begynnelsen av semesteret, og dermed hvor langt vi var kommet. Å være en del av dette forskningsprosjektet har hjulpet oss å bli bevisste på vår utvikling når det gjelder sang, både i fortid, nåtid eller fremtid. Vi har skjønt at å bruke sangstemmen i et klasserom ikke nødvendigvis må være så vakkert, men at man heller kan se på det som et verktøy. Vi har opplevd mestringsfølelse og sangglede. Vi vil avslutte med noen sitater fra loggene våre:

Min vokale utvikling kan sies å ha gått fra nærmest ikke-eksisterende til å kunne synge ut av full hals til et publikum.

Hadde ikke kordeltagelse vært obligatorisk hadde jeg mest sannsynlig ikke vært tilstede om jeg kjenner meg selv rett.Jeg var litt negativ til det i begynnelsen, og ikke så veldig motivert. Underveis forstod jeg mer og mer at det var en veldig bra ting.

Når jeg skal ut i skolen og ha mine egne klasser etterhvert, vil jeg kunne gå inn i det med en frimodighet og en større ballast enn det jeg hadde i begynnelsen av semesteret […] Sang er noe jeg vil vektlegge i klassen, og ikke bare i musikktimene. Sang har vist seg å være en stor faktor i samholdet i klassen vår og det har brutt ned noen murer oss imellom så vi lettere har kunnet åpnet oss opp for hverandre.

I løpet av dette halvåret har jeg hatt stor fremgang og nærmest fjernet stemmeskammen. Den eneste som fikk høre meg synge før dette halvåret var dusjen min […] Det er veldig deilig å stå der jeg står nå, og kunne kjenne på at jeg kan dra i gang en sang i et fremtidig klasserom som muikklærer.