Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Johanne Egeland

Lektorutdanning for trinn 8-13
Fakultet for samfunnsvitenskap
15. juni 2022

Kartlegging av rasismeforebyggende tiltak i Kristiansand kommune

Mitt navn er Johanne Egeland. Jeg har våren 2022 skrevet master i samfunnskunnskap som siste del av mitt studieløp ved Lektorutdanning for trinn 8 - 13.  I forbindelse med masteren fikk jeg mulighet til å ta del i et forskningsprosjekt om strukturell rasisme i Kristiansand. Jeg har gjennomført en kartlegging av ulike rasismeforebyggende tiltak i Kristiansand kommune og sett på ulike aspekter ved disse.

Forskningsprosjektet om strukturell rasisme er et samarbeid mellom Kristiansand kommune og Universitetet i Agder. Målet med prosjektet er å få kjennskap til innbyggerne i kommunens erfaringer med rasisme og diskriminering. Prosjektet retter seg mot erfaringer i det offentlige rom, offentlige institusjoner, i medier og på bolig- og arbeidsmarkedet, med mål om å kunne bidra til å motarbeide nettopp dette.

Min kartlegging gir en oversikt over ulike tiltak som bidrar forebyggende. Dette gjelder tiltak innenfor Kristiansand kommune, både av kommunen selv, og av eksterne organisasjoner. Kartleggingen har vært en tidkrevende prosess hvor mange tiltak har dukket opp. Prosessen har bestått av undersøkelse av ulike organisasjoners nettsider og kontakt med flere ulike aktører gjennom mail, telefon og fysiske møter. Videre har jeg benyttet de ulike tiltakene jeg har kartlagt til å analysere materialet i ulike kategorier.

Min deltakelse i forskningsprosjektet, samt at min veileder Irene Trysnes var en del av samme prosjekt, har vært en nyttig ressurs i arbeidet med oppgaven min. Som en del av forskningsprosjektet fikk jeg i oppstarten av egen oppgave delta på seminar. Dette bidro med ny innsikt og ideer til arbeidet videre. I tillegg har min veileders kompetanse og innsyn på feltet bidratt til gode innspill underveis i kartleggingen.

Arbeidet med denne masteroppgaven har både vært spennende, krevende og lærerikt. Deltakelsen i forskningsprosjektet og arbeidet med masteroppgaven har gitt meg mange betydningsfulle erfaringer jeg vil ta med meg videre, ikke minst inn i læreryrket. Dette gjelder både erfaringer ved selve prosessen, og kunnskapen jeg har tilegnet meg rundt tematikken.