Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Eline Netland Øie

Eline Netland Øie
GLU musikkfordypning
Fakultet for kunstfag
18. desember 2019

Kan deltagelse i kor styrke sangtrygghet hos fremtidens musikklærere?

Mange barn og unge vokser opp med «stemmeskam». Stemmeskam vil si å ikke være fortrolig med egen sangstemme. Dette gjelder for mange GLU-studenter – også for de som har valgt musikk som fordypningsfag. Høstens kull har deltatt i en undersøkelse av hvordan det å synge i kor som obligatorisk del av studiet kan innvirke på utvikling av "sangtrygghet" – som trengs for at de som fremtidige lærere skal være fortrolige med å lede sang i klasserommet.

Årets GLU-studenter med musikkfordypning har deltatt i et forskningsprosjekt som er en del av et større prosjekt tilknyttet forskningsnettverket «SANGBARSK – SANG i BARnehage og SKole» som undersøker kartlegger sangens stilling i norske barnehager og skoler. Å være trygg på egen stemme i musikkundervisning er kanskje noe av det viktigste en musikklærer kan være. At læreren tør å bruke stemmen er avgjørende for hvor mye sang det blir i undervisningen. Det påvirker nok også elevene om læreren tør å bruke stemmen eller ikke. Stemmen er et verktøy som kan brukes til å synge ulike rytmer, bassganger og sanger. En lærer som er trygg på egen stemme skaper nok også «sangtrygge» elever.  At en musikklærer har sangtrygghet er dermed avgjørende for sangundervisningen i skolen.

GLU-studentene med musikk som fordypningsfag har hatt obligatorisk oppmøte i UiA-koret høsten 2019. Formålet med undersøkelsen var å finne ut om kordeltakelsen bidrar til å utvikle studentenes sangtrygghet. Et tidligere GLU-kull med musikkfordypning har også deltatt i undersøkelsen, men siden det var et lite kull med få studenter, ble det besluttet å gjennomføre prosjektet med vårt kull som hadde 20 studenter.

UiA-koret er et tilbud til alle studenter og ansatte ved UiA. Koret har øvd to timer hver uke, samt litt ekstra frem mot konserter. Koret har hatt to konserter i domkirka dette semesteret som GLU-studentene har deltatt på. På første konsert var programmet soul-låter med solister og band fra Institutt for rytmisk musikk, og deretter var vi med på fire satser fra Juleoratoriet av Bach som ble fremført sammen med Kristiansand symfoniorkester, Kristiansand domkor og Kilden vokalensemble.

For å delta i forskningsprosjektet skulle vi, i starten av semesteret, skrive ned tidligere erfaring med musikk og sang. Dette gjorde at vi ble bevisst hvilken bakgrunn og erfaring vi hadde med noter, instrumenter, sang alene og sang sammen med andre. Vi ble også mer bevisst på hva vi trengte å jobbe med før vi skulle ut å undervise som musikklærere i skolen. Etter hver øvelse skulle vi skrive en logg om hvordan vi opplevde korøvelsene. Vi skrev også logg fra vår deltagelse på konsertene. Ved å se tilbake på denne loggføringen har vi kommet frem til at deltakelse i koret har bidratt til en større bevissthet rundt egen sangstemme. Samtidig har koret gjort at flere av studentene har blitt tryggere på stemmen sin. Her er noen sitater:

Jeg hadde nok litt av det mange kaller for «stemmeskam», og med å være med i koret har denne forsvunnet helt! UiA-koret har garantert gitt meg større selvtillit innen sang. Dermed har forholdet mitt til sang endret seg. Er ikke så nøye om det er klokkerent, fokuset er jo at det er givende å synge sammen!

Korøvelsene har vært et sted å teste stemmen, for man forsvinner litt i mengden. Jeg har nok aldri sunget så mye som jeg har gjort nå, og det er pga koret.

Jo lengre ut i semesteret vi har kommet, desto høyere har jeg turt å synge på øvelsene.

Jeg har nok blitt mer glad i å synge etter dette semesteret. Og jeg tør nok å synge mer enn jeg gjorde før. Er ikke like flau over egen stemme.