Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Ida Kile Næss, Anne Kate Edvardsen og Kaia Heslien

Ida Kile Næss, Anne Kate Edvardsen og Kaia Heslien
Folkehelsevitenskap
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
24. oktober 2016

Inspirasjonstur til Geitmyra

Prosjektet Mat til minsten (Food4toddlers) har som hensikt å være en kvalitetssikret informasjonskilde for foreldre med barn i alderen 12-18 måneder. Prosjektet består i å lage en applikasjon som skal gjøre det enklere for foreldre å skape et godt matmiljø for barna sine. Innholdet i appen er oppskrifter, matmiljø og adferd i butikk. I forbindelse med oppskriftutviklingen var vi på inspirasjonstur til Geitmyra matkultursenter for barn, som ligger på Ullevål i Oslo. 

Geitmyra skilt

Sunn mat til små mager er et tema som opptar mange. Gode matvaner etableres i tidlig alder, og tiltak som fremmer gode matvaner hos barn tidlig i livet er derfor en viktig del av det norske folkehelsearbeidet (Departementene, 2007). De siste ti årene har den digitale utviklingen vært enorm, og «alle» har smarttelefon. Informasjonsstrømmen er ubegrenset, og vi kan få svar på det vi vil med et tastetrykk i løpet av få sekunder. Utfordringene med dette kan være at mye av informasjonen ikke er kvalitetssikret. Når det gjelder helserelaterte tema som kosthold og ernæring, fins det mange ulike meninger og ytringer som ikke er vitenskapelig basert. Det kan derfor være en utfordring for småbarnsforeldre å navigere i den enorme jungelen av informasjon angående barnemat.

Geitmyra mat

Prosjektet Mat til minsten (Food4toddlers) har som hensikt å være en kvalitetssikret informasjonskilde for foreldre med barn i alderen 12-18 måneder. Prosjektet består i å lage en applikasjon som skal gjøre det enklere for foreldre å skape et godt matmiljø for barna sine. Innholdet i appen er oppskrifter, matmiljø og adferd i butikk.

Vi har alle tre til felles at vi skal benytte allerede innsamlede data i våre masteroppgaver. For å oppfylle kravet om 8-12 ukers datainnsamling, har vi derfor tatt del i dette prosjektet. Vår rolle i prosjektet har vært å utvikle oppskriftene som skal benyttes i appen. I den forbindelse var vi på inspirasjonstur til Geitmyra matkultursenter for barn, som ligger på Ullevål i Oslo. Dette matkultursenteret har som visjon å «bidra til at så mange barn og unge som mulig blir glad i mat som gjør dem godt» (Geitmyra, u.å.). Dette gjør de gjennom å ha skoleklasser på besøk daglig, holde kurs og ulike arrangementer (Geitmyra, u.å.).

Besøket startet med en prat med daglig leder, Eivind Løvdal. Han viste oss rundt, og fortalte om matkultursenteret og tilbudene der. Videre fikk vi observere et kurs som het «tidlig matglede» der småbarnsforeldre fikk kurs i å lage mat til barn mellom 6-12 måneder. Selv om dette er en yngre målgruppe enn den som er i appen, fikk vi mye inspirasjon til våre egne oppskrifter. Blant annet ble vi inspirert til å bruke mye krydder. En vanlig misoppfatning er at små barn ikke kan spise så mye krydder, men dette gjelder egentlig kun salt (Helsedirektoratet, 2014) og kanel (Matportalen, 2016). En annen ting vi bet oss merke i var matkultursenterets filosofi om å være pragmatiske når det gjelder mat til barn. Dette er i tråd med våre tanker om hvordan man bør forholde seg til barns kosthold. Besøket hos Geitmyra kombinert med vår egen kompetanse innen ernæring og folkehelse, ga et godt grunnlag for å utvikle smakfulle og ernæringsmessig gode oppskrifter som vi tror kommer til å bli brukt. Arbeidet resulterte i 31 oppskrifter, som vi utviklet i samarbeid med Margrethe Røed.

Kilder:

Departementene. (2007). Oppskrift for et sunnere kosthold. Oslo: helse- og omsorgsdepartementet.

Geitmyra. (u.å.). Vår visjon. Hentet 14.10.16 fra http://www.geitmyra.no/2013/02/27/var-misjon/

Helsedirektoratet. (2014). Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet. Oslo: Helsedirektoratet. IS-2170.

Matportalen. (2016, 15.06). Storforbrukere bør begrense inntaket av kanel. Hentet 14.10 fra http://www.matportalen.no/matvaregrupper/tema/Diverse_retter__produkter_og_ingredienser/storforbrukere_bor_begrense_inntaket_av_kanel