Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Minela Kosuta

Sosiologi
Fakultet for samfunnsvitenskap
29. november 2017

Innvandrerkvinner og lønnsarbeid på Agder

Dette prosjektet skal bidra til at flere innvandrerkvinner på Agder kommer i lønnsarbeid som bidrar til en bærekraftig hverdag og som utnytter ressursene deres på en god måte. Det skal prosjektet gjøre ved å produsere kunnskap på en måte som starter ut i innvandrede kvinners eget ståsted og finner ut hva som skjer i relasjoner til velferdsapparatets ansatte og andre og som virker hemmende eller fremmende på det å komme i og være i en jobb som passer beskrivelsen over.

Jeg har blitt inkludert i May- Linda Magnussens postdoktorprosjektet på instituttet for sosiologi og sosialt arbeid. Dette prosjektet skal bidra til at flere innvandrerkvinner på Agder kommer i lønnsarbeid som bidrar til en bærekraftig hverdag og som utnytter ressursene deres på en god måte. Det skal prosjektet gjøre ved å produsere kunnskap på en måte som starter ut i innvandrede kvinners eget ståsted og finner ut hva som skjer i relasjoner til velferdsapparatets ansatte og andre og som virker hemmende eller fremmende på det å komme i og være i en jobb som passer beskrivelsen over. I prosjektet har jeg bidratt mest på den empiriske delen. Jeg har vært med i ressursgruppa helt fra starten av. Der har jeg blitt kjent med praktikere på området og fått deres perspektiv på hvordan ting kan gjøres bedre. Jeg har også transkribert intervjuer med informanter. Det har vært veldig interessant å lytte til informantens erfaringer og meninger om hva som fungerer og ikke fungerer på dette området. Dette er et perspektiv jeg ikke har hørt så mye om. Den metodiske fremgangsmåten som brukes i prosjektet er institusjonell etnografi(IE). Formålet med denne fremgangsmåten er ikke å studere en eller flere institusjoner i seg selv, men å studere hvordan det folk gjør i hverdagen påvirkes av institusjoner. Jeg har vært med på den nordiske nettverkssamling i institusjonell etnografi. Samlingen ble holdt i Kristiansand i år og det var veldig interessant å lytte til hvordan andre forskere bruker IE som fremgangsmåten. Det ga meg enda mer forståelse for dette prosjektet.