0
Hopp til hovedinnhold

Elise Floberg

Elise Floberg
Bachelorprogram i Sykepleie
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
11. desember 2019

Hvordan gi kommunen bedre rykte

Sykehjemspraksis har ikke vært den mest populære blant sykepleierstudenter. Vi i prosjektgruppen Jobbvinner Agder har gjort vårt for å endre dette. Les litt om mine oppleveser og erfainger fra min deltakelse. 

Mitt navn er Elise Floberg og jeg er nyutdannet sykepleier. Nå jobber jeg på sykehjem i 100% stilling. Jeg ble med i prosjektet Jobbvinner Agder høsten 2018. Prosjektet har gått ut på å utvikle en praksismodell som kan bidra til å gjøre sykehjem mer attraktivt etter endt utdanning, og å forbedre rykte til sykehjemspraksisen. I prosjektgruppen har vi vært en god blanding av ansatte fra sykepleierutdanningen, sykepleierstudenter, sykepleiere og ledere fra kommunen. Jeg ble invitert inn som sykepleierstudent, og opplevde at studentstemmen ble hørt.

Som gruppe med disse forskjellige rollene kunne vi sammen komme frem til hva som var realistisk å få til, og samtidig ønske oss endringer ved det nåværende praksisopplegget. Da jeg hadde min sykehjempraksis var jeg egentlig ganske fornøyd, men så at det var et forbedringspotensial. Dette har engasjert meg og utfordret meg til å tenke nytt. Ved å bruke min studentstemme i prosjektgruppen ble ideer satt i system og gjennomført. Noe av det jeg selv brant for var at studenter skulle få utlevert turnus i god tid før praksisstart. Tidligere praksisperioder har jeg fått min turnus første praksisdag, noe som har gjort det utfordrende å planlegge jobb og andre møter ut ifra praksisen. Dette tok prosjektgruppen inn i praksismodellen, og studentgruppen som hadde praksis etter denne modellen fikk turnusen senest to uker før praksisstart. Studentene skulle også prøve ut praksis tospann, noe som jeg i utgangspunktet var kritisk til. Da jeg var i praksis nøt jeg godt av å ha veilederen for meg selv og friheten til å bytte vakter da det lot seg gjøre. Ved å være to studenter på en veileder, altså tospann, så jeg for meg mindre en til en undervisning og lite fleksibilitet i turnus.

Etter mye planlegging og forslag til hvordan modellen skulle se ut, var den klar til å brukes. Studentene gikk i tospann. Studentgruppen på samme praksissted hadde ukentlige treff med koordinerende praksisveileder (KPV), som vi kalte fag- og fordypningstid (FoF-tid). Denne besto av både undervisning og faglige refleksjon ut fra temaer som studentene var opptatt av og hadde bruk for i praksis. Studentene prøvde også en app for å planlegge arbeidsoppgaver, MOSO, og jeg og en medstudent i prosjektgruppen fikk i oppgave å gi studentene tilbakemeldinger på planene deres. Dette ga meg øving i veiledning noe jeg har bruk for som sykepleier.

Prosjektleder Ellen Dahl Gundersen som også jobber på UiA gjennomfører forskning i prosjektet og har tatt med meg og tre medstudenter i deler av dette. Selv fikk jeg som sagt i oppgave å teste ut medstudentveiledning i MOSO, jeg var med å kvalitetssikre spørsmålene i intervjuguide og spørreskjema og jeg har deltatt i analysen av datamaterialet. Ut fra Graneheim og Lundmans kvalitative innholdsanalyse har vi funnet meningsbærende enheter som vi har kondensert og tolket. Prosjektleder fortsetter den videre analyseprosessen, men ut fra det som har kommet frem til nå kan jeg si at jeg hadde tatt feil i at tospann var negativt, da det ser ut til studentene helt klart opplevde dette som veldig positivt. Videre kom det fram at studentene syntes det var bra å få turnusen utlevert tidlig.

I høst begynte jeg i min første «voksenjobb», på det sykehjemmet som er med i Jobbvinnerprosjektet. Videre har jeg fått en funksjon som koordinerende praksisveileder (KPV) på institusjonen. Denne funksjonen er 20% og varer i 12 uker, det vil si fra før praksisstart til etter praksisslutt. Dette er noe jeg ser på som en seier for prosjektet, at praksismodellen brukes videre, og en seier for meg selv da jeg kan jobbe ut fra en praksismodell jeg selv har vært med på å utvikle.

Hvis du vil lese litt mer om prosjektet vil jeg anbefale de to lenkene under.

Her kan du lese litt mer om prosjektet: https://jobbvinner.no/pilot/kvalitetsforbedring-av-praksis-i-sykepleierutdanning-agder/

Her kan du lese litt mer om våre tanker erfaringer med MOSO: https://jobbvinner.no/digitale-verktoy-i-sykepleierutdanningen/