0
Hopp til hovedinnhold

Emelie Langemyr Eriksen, Maria Aslaksen, Maria Tønnessen, Zelia Moss

Emelie Langemyr Eriksen, Maria Aslaksen, Maria Tønnessen, Zelia Moss
Innovasjon og kunnskapsutvikling
Handelshøyskolen ved UiA
01. august 2019

Hva skjer når masterstudenter inkluderes i forskningsprosjekter?

Vi er fire masterstudenter, Emelie Langemyr Eriksen, Maria Aslaksen, Maria Tønnessen og Zelia Moss, som i løpet av vinteren og våren har fått et innblikk i hvordan det kan være å jobbe som forskere ved Universitetet i Agder. Samtidig som vi har arbeidet med masteroppgavene våre, alle om digitalisering i ulike næringer, har vi vært del av en etablert forskergruppe ved UiA og bidratt i forskningsprosjektet DIGI, støttet av Forskningsrådet.

Hensikten med prosjektet er å bidra til økt forståelse av hvordan omstilling i næringsliv og offentlig sektor kan forstås og påvirkes. Dette arbeidet har gitt mersmak, og nå vurderer flere av oss å søke på doktorgradsstudier. Uten den gode relasjonen vi har fått til foreleserne våre gjennom faglige diskusjoner samt den tilliten de har vist oss, hadde det neppe vært mulig å rigge et så godt samarbeid. Det har utvilsomt vært lærerikt for oss, og vi håper det også har vært spennende for de mer erfarne forskerne å inkludere studenter i forskningsprosjekt. Vi er alle enige om at det har vært verdifullt å være med i en forskergruppe og få jobbe så tett sammen med professorer og andre aktører. I løpet av prosjektet har vi samlet inn empiri, deltatt på prosjektmøter og bidratt på de ulike forskningsartiklene.

Som deltakere i prosjektet fikk vi muligheten til å være med på den årlige Regional Studies Association Conference i Santiago de Compostela. Til sammen var vi et reisefølge på ni personer, bestående av studenter og forskere både fra UiA og NORCE. Under konferansen presenterte Maria T. og Emelie sine forskningsartikler sammen med andre i prosjektet. Artiklene jobbes det fortsatt med, og vi tok med oss nyttige tilbakemeldinger fra deltakere ved konferansen. I tillegg til faglig påfyll, var det tid til sightseeing og god mat og drikke. Vi fikk møte PhD-studenter og forskere fra ulike land, i tillegg ble vi bedre kjent med reisefølget vårt. Et av høydepunktene under konferansen var en gallamiddag som ble holdt i et av verdens eldste hotell. Der ble det utdelt priser til studenter og forskere som har utmerket seg i løpet av det siste året.

Vi er utrolig takknemlig for at vi ble invitert inn i prosjektet og for måten vi har blitt inkludert på i alle delene av prosessen. Uavhengig av om det blir doktorgrad eller ikke senere mener vi at vi har fått enda mer ut av arbeidet med masteroppgaven ved å ha fått muligheten til å knytte arbeidet til et større forskningsprosjekt og publisering av forskningsartikler. Vi håper at enda flere forskere vil benytte muligheten til å invitere studenter inn i relevante forskningsprosjekter, og at studenter som er nysgjerrige på forskning og rollen som forsker forhører seg om hvilke muligheter som finnes på deres institutt.

Avslutningsvis vil vi rette en stor takk til Arne Isaksen, James Karlsen, Jan Ole Rypestøl, Nina Kyllingstad og Ann Camilla Shulze-Krogh ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon for at vi fikk lov til å delta i forskningsprosjektet. Takk for alt dere har lært oss og for all moroa vi har hatt underveis. Tusen takk også til ledelsen ved Handelshøyskolen for støtten og tilliten som gjorde det mulig.

Emelie, Maria, Maria og Zelia