Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Danielle Cabral

Danielle Cabral
Master i folkehelsevitenskap
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
08. desember 2021

Gruppetrening for studenter som er i kontakt med SiA helse

Mitt navn er Danielle Cabral, og jeg studerer master i folkehelsevitenskap ved Universitetet i Agder. I dette blogginnlegget skal dere få et innblikk i mine erfaringer som student i et forskningsprosjekt.

Kort om prosjektet

«Studenter sammen i bevegelse» er et pilotprosjekt hvor hensikten er å undersøke gjennomførbarheten, utbytte og erfaringer med tilrettelagt trening for studenter som er i kontakt med helsetjenesten til Studentskipnaden i Agder (SiA helse). Den nye studenthelse- og trivselsundersøkelsen viser en økende forekomst av psykiske helseutfordringer blant studenter, spesielt i lys av Covid-19 pandemien. På bakgrunn av dette er det behov for lavterskel tiltak som kan fremme god studenthelse, hvor tilrettelagt trening i grupper kan være et slikt tiltak. Deltakerne i prosjektet får tilbud om å delta på gruppetrening med fokus på utholdenhets- og styrketrening to ganger i uken i en periode på ti uker. I tillegg er det ønskelig å undersøke om treningsintervensjonen fører til endringer i deltakernes fysiske aktivitetsnivå, fysiske form, helserelatert livskvalitet og symptomer på psykiske helseutfordringer. Dette blir gjort ved å gjennomføre tester før og etter treningsperioden.

 

Min rolle i forskningsprosjektet

Mine arbeidsoppgaver i prosjektet har vært å være instruktør for gruppetimene. Treningene ble gjennomført i sal på Spicheren treningssenter eller ute i naturen. Som instruktør var det viktig at studentene som deltok i prosjektet opplevde mestring, tilhørighet i gruppen, samt treningsglede, og deltakelse ble vektlagt i større grad fremfor prestasjon. Jeg har også hatt ansvar for organiseringen av og gjennomføringen av datainnsamlingen før og etter treningsperioden. Jeg testet alle studentene som deltok i prosjektet, på Olympiatoppen Sør hvor jeg testet muskelstyrke- og utholdenhet. Tester som maksimalt antall repetisjoner av pushups, situps, målt gripestyrke og submaksimal utholdenhetstest ble gjennomført, etterfulgt utfylling av spørreskjema som måler ulike helsevariabler. I tillegg ble aktivitetsnivå målt objektivt ved at deltakerne skulle bære en aktivitetsmåler (akselerometer) i syv dager.

 

Mine erfaringer og utbytte

Mine erfaringer av å bidra i prosjektet er positive. Til vanlig jobber jeg som gruppeinstruktør og trives med å være i bevegelse sammen med andre. Trening og bevegelse skal være for alle uansett forutsetning eller treningsbakgrunn, det handler om å legge til rette for aktivitet som kan justeres etter deltakernes behov. Fysisk aktivitet i form av gruppetrening kan være et sosialt og mentalt avbrekk fra en ellers krevende studiehverdag. Derfor er jeg glad og takknemlig for å ha vært en del av dette viktige prosjektet.