Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Åse Marie Søisdal

Åse Marie Søisdal
Environmental humanities
Fakultet for humaniora og pedagogikk
15. september 2021

"Gotta Kill ‘Em All" - Skuddpremieutbetalinger for rovvilt og menneskers naturforståelse

I 1845 ble det vedtatt ved lov at mange av våre rovviltslag skulle utryddes, og alle som påtraff et av disse dyrene hadde rett til å avlive det. For å motivere folk til å ta del i utrydningskampanjen ble det utbetalt skuddpremier. I enkelte tilfeller kunne skuddpremien for ett dyr komme opp i et beløp som tilsvarte nærmere en årslønn.

Vårsemesteret 2021 tok jeg kurset HI-224 Environmental humanities. For meg ble dette en introduksjon til et fagfelt som blant annet utforsker komplekse relasjoner mellom mennesker og natur/miljø. Gjennomførelsen av kurset innebar blant annet arbeid med historiske primærkilder, og i den forbindelse analyserte jeg skuddpremieutbetalinger i Vest-Agder fra 1934-1935. Etter en muntlig fremføring om prosjektet, ble jeg oppfordret av professor May-Brith Ohman Nielsen til å ta kontakt hvis jeg ønsket å jobbe videre med lignende materiale og involveres i fagfeltets forskningsgruppe.

Som student i forskning har jeg jobbet med en prosess som strekker seg fra identifisering og innsamling av aktuelt historisk primærkildemateriale til presentasjon av funn for forskningsgruppa. Først benyttet jeg arkivportalen.no til å identifisere og lage en oversikt over hvilke dokumenter som finnes i arkivene om rovdyr og skuddpremier i Agder. Neste steg var å velge ut og bestille dokumentene med størst relevans for forskningsgruppas arbeid før jeg deretter reiste jeg til de forskjellige arkivene for å skanne de aktuelle dokumentene. I den forbindelse har jeg besøkt Statsarkivet i Kristiansand, Kuben i Arendal og Riksarkivet i Oslo. Den videre prosessen gikk ut på å utforme en oversikt og videre analysere det innsamlede materialet. Avslutningsvis ble hovedfunnene fra denne analysen formidlet i en zoom-presentasjon for forskningsgruppa. Prosessen har innebåret mye selvstendig arbeid, men jeg har hele tiden hatt tilgang på fantastisk veiledning og oppfølging fra May-Brith Ohman Nielsen og Anne Mette Seines.

Studenter i forskning får utbetalt lønn, men pengene er ikke den største verdien jeg sitter igjen med etter endt arbeid. Jeg har lært utrolig mye om historisk tankegang rundt rovviltforvaltning og hvordan dette har forgreininger både bakover og framover i tid. Ved å studere primærkildene og diskutere funn med forskningsgruppa har jeg fått en unik innsikt i tematikken, en innsikt som trigger et ønske om å lære mer. Jeg har også lært hvordan man benytter arkivene, og jeg har fått delta på andres presentasjoner av deres arbeid innenfor fagfeltet. Alt dette er verdifulle erfaringer å ta med til en kommende masteroppgave og også til senere når jeg skal ut i arbeidslivet.

Hvis du som student tenker at konseptet med studenter i forskning høres interessant ut, anbefaler jeg deg å sjekke ut hvilke muligheter som finnes for deg.