0
Hopp til hovedinnhold

Ingvild Sommerfelt

Ingvild Sommerfelt
Global development management
Fakultet for samfunnsvitenskap
20. august 2019

Godt Begynt

Jeg har fått gleden av å assistere et prosjekt som heter `God Begynt – barn og unge i Agder´, på vegne av Institutt for sykepleievitenskap. Dette handler om at barn og unge skal optimalisere sin helse i hverdagen, ved hjelp av gode instanser som helsestasjon og skolehelsetjeneste. Målet i prosjektet er å få best mulig innsikt i hvordan barn og unge faktisk har det i hverdagen sin, ved hjelp av gode forskere, med blant annet spørreundersøkelser. 

Mitt navn er Ingvild Sommerfelt, og jeg er en masterstudent fra instituttet Global utvikling og samfunnsplanlegging. Jeg fikk i sommer gleden av å assistere et prosjekt som heter `God Begynt – barn og unge i Agder´, på vegne av Institutt for sykepleievitenskap. Dette handler om at barn og unge skal optimalisere sin helse i hverdagen, ved hjelp av gode instanser som helsestasjon og skolehelsetjeneste. Målet i prosjektet er å få best mulig innsikt i hvordan barn og unge faktisk har det i hverdagen sin, ved hjelp av gode forskere, med blant annet spørreundersøkelser. Til videre lesing vil jeg informere om at blogginnlegget holdes anonymt, i respekt for taushetsplikten. 

 

Mitt bidrag til prosjektet har vært å legge til respondent i kartleggingsprogrammet CheckWare, samt tildele hver enkelt person sin rolle (barn, foresatt 1 og foresatt 2). Dette har jeg kunnet gjøre via tilgang til et journalsystem, hvor jeg har hentet ut aktuell persondataen. Jeg har derfor skrevet under taushetserklæring, da jeg har håndtert sensitiv informasjon i samarbeid med helsevesenet. Derfor, under prosessen, har det vært viktig å nøye dobbeltsjekke alt, slik at persondataen ikke skrives inn feil, og at barn kobles til riktige foresatte. Dette for at forskningen kan gjennomføres uten problem når CheckWare blir tatt i bruk.

 

Forskerens mål blir å få en kunnskapsbasert vurdering av barn og unges utvikling, psykiske helse og livskvalitet for lettere å kunne bistå med beslutningstøtte i tjenestene. På denne måten får de også en bedre oversikt over hvordan barn og unge har det i hverdagen sin, og en kan videre undersøke hvordan helsesykepleiere og lærere opplever det å systematisere barn og unges helse via digitale løsninger. Bakgrunnen for dette prosjektet er den nasjonale satsingen på `Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027´, hvor fylkeskommunene Aust- og Vest-Agder ble utpekt som programfylker og deltar i alt med 18 kommuner. I første omgang er forskningen finansiert av `Regional Forskningsfond Agder´, og det ledes av Kristiansand kommune med regionale samarbeidspartnere som NORCE, Universitetet i Agder og Sørlandet sykehus, i tillegg til OsloMet og Charité Universitätsmedizin Berlin (Godt Begynt, 2019). 

 

Det har vært en positiv opplevelse å være en del av dette forskningsprosjektet. Jeg har fått innblikk i hvordan en kan bistå for å forbedre psykisk helse ved hjelp av digitale løsninger. I tillegg har det vært interessant å se hvordan forskjellige folk velger å bosette seg, noe klangen på navnene gir meg en indikasjon på. Det var for eksempel flere navn med utenlands-klingende navn knyttet til den ene helsestasjonen, enn det var til den andre. Det var også en del yngre foreldre ved førstnevnte helsestasjon, enn det var ved den andre. Slik kan en videre reflektere over hvordan mangfold barna må forholde seg til i barnehage og i skole.

 

Som forskningsassistent har jeg tilegnet meg ny kunnskap på en annen måte enn hva jeg ville gjort via studiene. Dette bidrar til en ny motivasjon og økt interesse for egne research-prosjekter i fremtiden. 

 

Referanse: 

Godt Begynt (2019). Om Godt Begynt. Hentet fra: https://www.godtbegynt.no/om/