Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Njål Varhaug Sandnes

Njål Varhaug Sandnes
Idrettsvitenskap
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
13. desember 2017

Forskningsprosjektet School in Motion

Vi har vært godt blandet gruppe studenter som har deltatt som forskningsassistenter i School in Motion (ScIM). De fleste av oss var/er tilknyttet fakultet for helse- og idrettsvitenskap, men det var også studenter fra andre fakulteter med.

ScIM-prosjektet er et samarbeid mellom flere utdanningsinstitusjoner der Norges Idrettshøyskole (NIH) er koordinerende enhet. Prosjektet gjennomføres på oppdrag fra kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet, Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet. Formålet med prosjektet er å undersøke effekten av økt fysisk aktivitet og kroppsøving på fysisk helse, psykisk helse, læring og læringsmiljø blant elever på 9. trinn. Erfaringene og kunnskapen som blir henter inn gjennom ScIM-prosjektet vil bli en del av grunnlaget fremtidig arbeid med fysisk aktivitet og kroppsøving i skolen.

 

Våre oppgaver som forskningsassistenter var å samle inn data fra ulike fysiske tester og å gjennomføre et spørreskjema på de skolene i området som deltar i studien. Skolene vi besøkte tok oss på dagsturer så langt som til Lyngdal vestover og Arendal østover. Det første vi gjorde når vi ankom skolene var å gjøre klart utstyr og andre stasjoner som vi skulle bruke. Alle elevene skulle gjennomføre de samme testene som bestod av: antropometriske målinger (høyde, vekt og maveomkrets), kondisjon og styrke i over- og underekstremiteter samt syv dager objektiv aktivitetsregistrering med akselerometer. Til å måle kondisjon ble Andersen-testen brukt, denne testen gjennomføres ved at deltakerne løper intervaller som varer i 15 sekunder med påfølgende 15 sekunder pause i 8 minutter. Overkroppsstyrke ble målt med et apparat som måler grepsstyrke, i tillegg testet vi hvor mange ”sit-ups” elevene klarte å gjøre i løpet av 20 sekunder. Stille lengde, der elevene får beskjed om å hoppe så langt de klarer, ble brukt til å måle styrke i underkroppen.

 

Etter å ha vært med som forskningsassistent i dette prosjektet sitter vi igjen med mange verdifulle erfaringer. Spesielt vil vi trekke frem det innblikket vi har fått i det arbeidet som må gjøres FØR en i det hele tatt har startet med datainnsamlingen. Dette går på administrative oppgaver som å kontakte skoler og avtale datoer, for ikke å snakke om alt arbeidet som inngår i å planlegge selve studien. Dette var viktige erfaringer å gjøre oss før vi satte i gang med vår egen masteroppgave og datainnsamling. Det har også vært lærerikt for oss å lære oss prosedyrene for mange av de mest brukte målene som blir brukt i helseforskning.