Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Andrea Wold Johansen

Oversetting og interkulturell kommunikasjon
Fakultet for humaniora og pedagogikk
04. august 2021

Forskningsprosjekt om oversetting

Jeg har vært med på et forskningsprosjekt i regi av UiAs Institutt for fremmedspråk og oversetting. Prosjektet gikk ut på å se hvordan oversettere jobber med nye tekster – hvilke ord, setninger eller fraser oversetteren stopper opp ved, hvor de tar pauser, hvor lenge de oversetter og skriver uavbrutt og når de begir seg ut på nettet for å søke opp forklaringer eller begreper.

Første del av prosjektet ble gjennomført i 2019, og vi var fire deltagende studenter fra UiA. Vi var alle førsteårsstudenter på bacheloren Oversetting og interkulturell kommunikasjon, og derfor ganske ferske oversettere uten så veldig mange erfaringer eller innarbeidede yrkesvaner. I tillegg til oss deltok flere sisteårsstudenter fra masterløp i andre land. Alle fikk utlevert to tekster og instruks om å oversette tekstene i to omganger, med minst 24 timers mellomrom. Nå i 2021 oversatte jeg og en av de andre studentene som var med i 2019 de samme tekstene på samme måte, og forskerne som ser på disse pilotdataene ser nå etter utvikling og endring i de innsamlede dataene.

Det har vært veldig spennende å få være med på «del 2» av et slikt prosjekt, og det var svært interessant å få høre mer om bakgrunnen for studien og resultatene forskerne kom fram til i forrige runde. Etter fullført oversetterstudie føler jeg at vi som deltok hadde et bedre grunnlag til å skjønne hva som faktisk var meningen med denne forskningen, og det var gøy å se resultatene fra forrige runde. Vi har fått sett presentasjonen som forskerne bruker til å presentere dataene for andre forskere og interesserte på feltet, og vi har blitt involvert i den pågående prosessen og fått høre om hva forskningsteamet håper er veien videre.

Det å være med som student i slik forskning, og spesielt det å få være med på videreføringen av oppstartet prosjekt er verdifull erfaring som er med på å skape forståelse for hvilken type studier og type forskning som gjøres på fagfeltet du beveger deg inn i, og det er god erfaring om du selv vil være en del av et forskerteam en dag. Selv setter jeg stor pris på erfaringen og vil ta den med meg videre.

Jeg vil også takke Sandra Halverson for god veiledning og kontakt gjennom tiden vi har fått delta i studien, både i første og annen runde.

Jeg tror definitivt man blir faglig bedre oversettere av å se alt det akademiske arbeidet og all forskningen som blir lagt ned i oversettervitenskapen. Jeg er også sikker på at denne typen forskning kan føre til økt yrkesstolthet innenfor et lite fagmiljø.