Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Mia Selte og Kristian Andre Evensen

Pedagogikk
Fakultet for humaniora og pedagogikk
01. juni 2017

Forskningsassistenter for School-In – prosjektet

Våren 2017 deltok vi i Forskningsprosjektet School-In, som er en innovasjon i offentlig sektor for utvikling av inkluderende læringsmiljø – forventningers betydning for endring av skolekultur. Forskningsprosjektet pågår i perioden 2017-2020, og er initiert av Agder-kommunene Iveland, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla som har valgt å samarbeide med Universitetet i Agder. Innovasjonen har til hensikt å finne svar på en felles utfordring for kommunene og skoleforskningen; at tiltak og reformer virker forskjellig i ulike skoler på ulike steder (OECD, 2015).

Våren 2017 deltok vi i Forskningsprosjektet School-In, som er en innovasjon i offentlig sektor for utvikling av inkluderende læringsmiljø – forventningers betydning for endring av skolekultur. Forskningsprosjektet pågår i perioden 2017-2020, og er initiert av Agder-kommunene Iveland, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla som har valgt å samarbeide med Universitetet i Agder. Innovasjonen har til hensikt å finne svar på en felles utfordring for kommunene og skoleforskningen; at tiltak og reformer virker forskjellig i ulike skoler på ulike steder (OECD, 2015).

 

School-In skaper ny kunnskap om hvordan skolekulturen utvikles som en konsekvens av skolens justering etter lokale forventninger, og har betydning for skolens inkluderende praksis og resultater (Kvalsund, et.al.; 2009; Horrigmo, 2015; Cresswell, 2015). Personalet i skolene inviteres til å diskutere forskningsfunnene, og bidra til å endre inkluderingens muligheter på systemnivå. Dette er en demokratisk metode som er unik i internasjonal forskning der forklaringen på utviklingsprosjekter uten effekt, ofte tillegges lærernes uvilje (Stoll, et.al, 2006, Hargreaves, 2002).

 

Med veiledning fra Førsteamanuensis Inger Marie Dalehefte, har vi bidratt med transkribering av fokusgruppesamtaler, gjennomført i en av skolene som er knyttet til prosjektet.

 

Å delta i dette forskningsprosjektet har vært en god erfaring for oss som bachelor studenter. Det har gitt oss økt innsikt i vitenskapelig arbeid, på et høyere nivå innenfor et interessant og relevant tema. Vi har lært om transkribering og kvalitetskravene som stilles for å sikre gode funn i et vitenskapelig prosjekt på størrelse med School-In. Prosjektet. Dette har gitt oss relevant arbeidserfaring knyttet til vår egen utdanning og vil være nyttig i fremtidig jobbsøking og videre studier på masternivå.