Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Maylinn Moland Kristiansen

Økonomi og administrasjon
Handelshøyskolen ved UiA
10. desember 2018

Forskningsassistent v/ Handelshøyskolen UiA

Jeg har i løpet av 2017 og 2018 vært så heldig å få være forskningsassisten ved et forskningsprosjekt på handelshøyskolen UiA. Prosjektet er styrt av Torunn S. Olsen og Arngrim Hunnes, og handler om flyselskapet Norwegian, og hvordan deres systemer fungerer. Jeg har hatt ansvar for å samle inn og systematisere tall og datamateriale på forskjellige måter, samt undersøke Norwegians holdninger til konflikter, både i inn og utland. 

Jeg har i løpet av prosjektet fått jobbe veldig fritt, og sendt inn mine funn underveis som de ble ferdigstilt, og har merket at dette har vært veldig lærerikt i forhold til studiene, da jeg har blitt mer selvstendig og selvgående i mitt arbeid. Jeg har også fått oppleve en situasjon hvor arbeidsoppgavene er lignende på de oppgavene jeg kommer til å starte med etter endt utdannelse, noe som er veldig lærerikt. Jeg har blitt mer systematisk i min arbeidsmåte, samt fått ett godt forhold til både Torunn og Arngrim, og ser opp til dem begge, både som forelesere og forskere. 

Det har vært en stor glede å få jobbe som forskningsassistent ved UiA, og jeg setter stor pris på tilitten som er vist meg av både Torunn og Arngrim, og jeg håper dette er noe både de og jeg kan ta med oss videre som en lærerik og possitiv opplevelse.