Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Mariell Johnsen

Mariell Johnsen
Nordisk språk og litteratur
Fakultet for humaniora og pedagogikk
21. november 2017

Forskningsassistent i sårbarhetsprosjekt

Jeg har vært heldig nok til å bli inkludert i Margareta Dancus sitt forskningsprosjekt om sårbarhet i kunst og film. Hun skal gi ut en bok om dette emnet i 2018 og har i den forbindelse spurt meg om å være hennes "forskningsassistent" i perioden oktober-november 2017. Det er to prosjekter hun er i gang med: et bokmanuskript om nordiske samtidsfilmer av og med kvinnelige filmskapere og et prosjekt om bruk av ekte (sårbare) mennesker i kunstgallerier og kunstinstallasjoner i Norden.

Jeg har vært heldig nok til å bli inkludert i Margareta Dancus sitt forskningsprosjekt om sårbarhet i kunst og film. Hun skal gi ut en bok om dette emnet i 2018 og har i den forbindelse spurt meg om å være hennes forskningsassistent i perioden oktober-november 2017. Det er to prosjekter hun er i gang med: et bokmanuskript om nordiske samtidsfilmer av og med kvinnelige filmskapere og et prosjekt om bruk av ekte (sårbare) mennesker i kunstgallerier og kunstinstallasjoner i Norden. Min oppgave gikk ut på å organisere bokens litteraturliste, med ett dokument for "references" og ett annet for "filmography". Forlaget som vil gi ut boken har en bestemt mal på hvordan en slik litteraturliste skal utformes, og det ble derfor min jobb å organisere kildene i henhold til denne malen. Det var i utgangspunktet også planlagt at jeg skulle transkribere to intervjuer, men intervjuobjektene valgte til slutt å sende sine svar skriftlig i stedet.

I løpet av prosjektet har jeg fått jobbet intenst med denne litteraturlisten, som man kan kalle en skikkelig "pirkejobb". Det var viktig for meg at jobben ble gjort skikkelig, ettersom Margareta var villig til å stole på meg nok til å gi meg dette ansvaret. Det er dette jeg synes er veldig givende med å bruke "studenter i forskningsprosjektet"; studenten får nå en ansvarsrolle som er ulik det man er vant til. Som student har man ansvar for egen læring og hvis man ikke jobber hardt nok er det en selv det går utover. I denne situasjonen der man skal få et ansvar over noen andres arbeid blir man utrolig fokusert og man vet at det gjelder å yte det beste man kan. Jeg har fått en erfaring av å jobbe relativt selvstendig med en oppgave i noen andres forskningsprosjekt, noe ikke alle får muligheten til i ung alder. Jeg tar med meg denne erfaringen videre i mine egene prosjekter, der jeg vil drive med den samme "pirkingen" for å oppnå best mulig resultat. Dette har vært veldig lærerikt for meg, et hyggelig samarbeid med Margareta og en i alt god opplevelse.