Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Stine Rambekk Henriksen

Stine Rambekk Henriksen
Ernæring
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
08. desember 2021

Forskningsassistent for VeggiSkills

Mitt navn er Stine og jeg går tredjeåret på bachelor ernæring på UiA. Jeg var så heldig å ble tilbudt å være forskningsassistent for Veggiskills-prosjektet ved semester start. Dette er et forskningsprosjekt som startet i år og ønsker å finne mer ut av hva unge mennesker spiser, ernæringsstatusen og ernæringskunnskapen deres. Dette er virkelig et kjempe spennende prosjekt som har vært utrolig interessant, og ikke minst lærerikt å være med på! 

Tidlig i august i år fikk jeg forespørsel om å være forskningsassistent for doktorgradsstipendiat Synne Groufh-Jacobsen. Jeg visste ikke helt hva og hvilke oppgaver dette ville innebære, men jeg angrer ikke et sekund på å ha takket ja. Jeg har fått være med i starten av prosjektet der mine arbeidsoppgaver har vært varierende. Det har vært rekruttering av deltakere, datainnsamling og behandling av data i form av plotting og transkribering. 

For å få deltakere til prosjektet har vi prøvd flere typer rekruttering og på ulike steder. Jeg har vært på UiA, videregående skoler og i byen for å komme i kontakt med målgruppen. Deltakerne som ønsker å delta har vært gjennom ulike målinger. Jeg har fått være med på å ta noen av disse målingene, for eksempel kroppssammensetning. Etter slik og annen datainnsamlingen, har jeg plottet de nødvendige dataene inn på PC, for at de senere skal kunne analyseres. Synne har i tillegg intervjuet noen utvalgte deltakere og jeg har fått transkribert intervjuer. Dette består i å skrive ned nøyaktig hva de to partene sier, noe som var vanskeligere enn jeg trodde.

Det har vært gøy og lærerikt å ha fått innblikk i hvordan forskning drives og særlig med et prosjekt som er veldig akutelt og som stadig snakkes mer om i samfunnet. Etter å ha vært forskningsassistent og sett hvordan diverse ting virkelig utføres, forstår jeg mer av både positive og negative sider ved kvantitativ og kvalitativ forskningsmetoder. Jeg har også opplevd at rekruttering kan være utfordrende av en nokså vanskelig målgruppe, og ikke minst komme på flere kreative måter å rekruttere på. Transkribering er spennende, men krevende oppgave da det krever mye konsentrasjon over lengre tid. Jeg gleder meg til å fortsette på nyåret og er takknemlig for at prosjektleder Anine Medin og doktorgradsstipendiat Synne Groufh-Jacobsen har gitt meg denne muligheten. Jeg anbefaler alle å takke ja til muligheter som kommer, uansett hvor stor eller liten. Plutselig kommer en over noe en synes er interessant og man blir bedre kjent med seg selv, hva en liker og kanskje hva man ønsker å gjøre senere.