Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Kristian Evensen

Kristian Evensen
Pedagogikk Master
Fakultet for humaniora og pedagogikk
03. januar 2018

Forskningsassistent for School-In – prosjektet

Høsten 2017 deltok jeg i Forskningsprosjektet School-In, som er en innovasjon i offentlig sektor for utvikling av inkluderende læringsmiljø – forventningers betydning for endring av skolekultur.

Forskningsprosjektet pågår i perioden 2017-2020, og er initiert av Agder-kommunene Iveland, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla som har valgt å samarbeide med Universitetet i Agder. Innovasjonen har til hensikt å finne svar på en felles utfordring for kommunene og skoleforskningen; at tiltak og reformer virker forskjellig i ulike skoler på ulike steder (OECD, 2015).

School-In skaper ny kunnskap om hvordan skolekulturen utvikles som en konsekvens av skolens justering etter lokale forventninger, og har betydning for skolens inkluderende praksis og resultater (Kvalsund, et.al.; 2009; Horrigmo, 2015; Cresswell, 2015). Personalet i skolene inviteres til å diskutere forskningsfunnene, og bidra til å endre inkluderingens muligheter på systemnivå. Dette er en demokratisk metode som er unik i internasjonal forskning der forklaringen på utviklingsprosjekter uten effekt, ofte tillegges lærernes uvilje (Stoll, et.al, 2006, Hargreaves, 2002).

 

Med veiledning fra universitetslektor Grethe Ingebrightsvold Sæbø, har jeg bidratt med transkribering av dialogcafeer, gjennomført i en av skolene som er knyttet til prosjektet.

 

Å delta i dette forskningsprosjektet har vært en god erfaring for meg som master student. Det har gitt meg innsikt i vitenskapelig arbeid, på et høyere nivå innenfor et interessant og faglig relevant tema. Jeg har lært oppnådd økt kunnskap knyttet til transkribering og kvalitetskravene som stilles for å sikre gode funn i et vitenskapelig prosjekt på størrelse med School-In. Prosjektet. Kunnskapen vil bli nyttig i arbeidet knyttet til masteroppgaven, det er også relevant arbeidserfaring knyttet til egen utdanning.