Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Julie Marie Skalleberg

Julie Marie Skalleberg
Sykepleie 2.året
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
11. desember 2021

Forskningsassistent for Godt Begynt

Mitt navn er Julie Marie Skalleberg, 24 år og går andre året på sykepleiestudiet på UIA. Under høststerminen 2021 fikk jeg en deltidsjobb som forskningsassistent i God Begynt prosjektet for barn og unge i Agder. Prosjektet God Begynt handler om at barn og unge skal ha best mulig helse i sin hverdag, og at helsesykpleier i helsestasjonene og på skolene kan arbeide ut fra best tilgjengelig kunnskap for å bedre hjelpe alle. Forskningsprosjektet har som mål om at få mer kunnskap om hvordan egengtlig barn og unge i Ager har det, samt forbrede tjenesten. 

Tidligere i høst ble tilfeldig spurt av en lærer ved UIA om jeg hadde lyst til å få meg en deltidsjobb som assistent i et forskningsprosjekt som omhandlet barn og unge sin helse. Jeg visste ikke hva denne jobben skulle innebære, men tenkte dette kunne gi med fin erfaring som var relevant til sykepleieryrket og ikke minst kunne gi meg litt ekstra lommepenger før jul. Jeg takket fort ja! 

Min rolle i dette forskningsprosjektet har vært å opprette en brukerprofil til barn og barns foreldre i et datasystem. Selve arbeidet har vært veldig ensidig og krevende for konsenstrasjonen, der jeg har sittet foran en dataskjerm og "plottet" inn navn og personummer fra et datasystem til et annet. Selv om jobben kanskje ikke ble slik jeg hadde tenkt meg, så har prosjektet likevel vært lærerikt på andre måter og gitt meg flere erfarenheter på veien. Jobben har fått meg til å innse at det finnes så mange detaljer bak et slikt stort prosjekt. Detaljer som en ikke tenker over eller som syntes på utsiden, men som er helt nødvendig for at slike prosjekter skal fungere. 

Jeg har blant annet fått mulighet til å reise rund på ulike helsestasjoner i Agder, i små kommuner som Lyngdal, Mandal og Arendal. Det har vært fint å få oppleve og se litt andre byer på sørlandet enn bare Kristiansand. På helsestasjonene har jeg bli møtt av flere hyggelige og imøtekommende personer som jobber som helsesykepleiere, jordmødre og sekretærer. Det har vært lærerikt å få et lite innblikk i hvordan en vanlig hverdag på en helsestsjon fungerer og hvordan de ulike instansenen samarbeider med hverandre. 

Videre har jeg blitt godt tatt i mot i selve God begynt prosjektet, der jeg har fått god informasjon, veildedning og hjelp når det har vært nødvendig. Jobben har vært veldig fleksibel, noe som har passet meg utmerket, med tanke på en ellers heksitsk hverdag som de fleste studenter kjenner seg igjen i. Tilretteleggingen har vært god, slikt at jobben ikke har gått utover kombinasjonen med studier, praksis og trening. 

Det føles bra å bidra i et slikt prosjekt, et prosjekt som har betydning for barn og unges helse og jeg er glad jeg takket ja, og kunne bidra med mitt lille arbied "bak fasaden".