Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Camilla Walla

Camilla Walla
Grunnskolelærer 5-10. trinn
Avdeling for lærerutdanning
15. oktober 2021

Forskning på digital læring i Asker Kommune

Mitt navn er Camilla Walla, jeg er masterstudent på Grunnskolelærerutdanningen for 5-10. trinn og er forskningsassistent i FoU-teamet for Asker Kommunes digitale skoleutvikling. I dette blogginnlegget skal jeg fortelle litt om hva det går ut på, hvordan Asker Kommune satser på digital læring og hvordan jeg skal knytte dette til min masteroppgave. 

Etter å ha spurt professor Cathrine Tømte om hun kunne være min veileder, ble jeg invitert til å delta i hennes forskningsprosjekt på Asker Kommunes skoleutvikling. Det var noe jeg overhode ikke kunne si nei til. Både forskningsprosjektet og Asker Kommunes utviklingsprosjekt "Læringsløyper" er midt i blinken for mitt engasjement for et digitalt løft i skolen. 

"Læringsløyper" er skoleomfattende utviklingsarbeid over tid, med støtte fra SEIL (Senter for innovasjon og læring) i Asker Kommune. Denne har en metodikk for skoleutvikling der målet er at skolens ansatte i fellesskap utvikler forståelse av en aktiv elevrolle i læring med digitale verktøy. Gjennom grunnskoleforløpet har hver elev en personlig Chromebook - såkalt 1:1 dekning. Løypene har en metodisk og praksisnær tilnærming til innføring av den nye læreplanen med vekt på digital læring, der skolelederne selv velger hvilke læringsløyper skolen skal delta i. Læringsløypene er bygd opp med en fast struktur der deltakerne får mulighet til å dele erfaringer, reflektere sammen og prøve ut nye metoder og opplegg med egne elever og kollegaer. 

Hva hemmer og fremmer derimot pedagogisk utviklingsarbeid i skoler med 1:1 dekning? Dette er spørsmålet FoU-prosjektet spør seg. Forskningen sprer seg over tre år (2020-2023) og involverer forskere fra Universitetet i Agder, NIFU og Universitetet i Oslo. Min stilling som forskningsassistent begynte med tradisjonelle arbeidsoppgaver som å transkribere intervju og bli med FoU-møter. Dette var en fin måte å bli kjent med både FoU-arbeidet og utviklingprosjektet på. De siste månedene har denne stillingen derimot utvidet seg til mer kreative arbeidsoppgaver sammen med Asker Kommune. Jeg har blant annet sammen med SEIL og min forskningsassistent-kollega Therese Westerheim fått utarbeide en blogg der vi skal publisere og dekke oppdateringer fra skoler, lærere, forskere og skoleledere som er med i Læringsløype-prosjektet. I tillegg til dette skal jeg etter nyttår starte opp en en podkast i samme ånd, samt produsere videosnutter fra skoler som jobber med prosjektet. Ettersom jeg har bakgrunn og arbeidserfaring fra medieproduksjon er dette arbeidsoppgaver jeg er svært takknemlig for å ha tilliten til å utføre. 

Våren 2022 er tiden for å skrive min masteroppgave. Det er utrolig mange spørsmål innenfor utviklingsprosjektet jeg kunne tenke meg å utforske. Likevel er det særlig en ting jeg er opptatt av for å få til et digitalt løft i skolen. Innovasjon fra kommunalt nivå kan bli kortvarig om ikke lærerne selv forstår og tror på utviklingen. Jeg ønsker derfor å se på hvordan noen av lærerne i Asker kommune forstår disse løypene. Hvilke begrunnelser og tanker legger de bak deres bruk av digitale ressurser i klasserommet etter en slik løypesatsning?