Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Maya A-K Boman

Maya A-K Boman
Stedsrelaterte Uttrykk
Fakultet for kunstfag
10. desember 2018

Forskning og kunst

Som student på bachelor i kunst og håndverk ble jeg høsten 2018 invitert som assistent for førsteamanuensis Anna Svingen-Austestad i forskningsprosjektet LAB (Skala 1:1) som tar utgangspunkt i Naturmuseum og botaniske hage, Kristiansand. 

Gjennom deltagelse på kunstprosjektet Ozero (School) i Russland var min oppgave som assistent å bidra til å ko-produsere prosjektet gjennom bidrag på workshops og ta video- og lydopptak av prosjektgruppens arbeid . 

 

Om LAB (skala 1:1)

Et samarbeid mellom Institutt for naturvitenskap, Naturmuseet, Fakultet for kunstfag, kunstnettverket R a k e t a og Anna Svingen-Austestad. I LAB (Skala 1:1) vil laboratoriet samle og arrangere alternativt. Et system som kan peke på andre måter å erfare og føle, være sammen på og samle inn materiale til arkiv. Ett prosjekt som ønsker å utvikle innhold og form til en planlagt fysisk utvidelse av Naturmuseet. Som et forprosjekt til labbet skal jeg som assistent bidra til en kunstnerisk kartlegging og dokumentasjon av planter, habitater og biotoper under oppholdet i Ust’- Pocha.

Ozero (School) – ett kunstprosjekt som ønsker å utvikle en plattform for kunnskapsdeling i Arkhangelsk-regionen i Nordvest Russland. Ozero (School) har ett samarbeid med Kenozero Nasjonalpark og denne gang var deltagerne innkvartert hos folk i byen Ust’- Pocha med 200 innbyggere. Ozero (School) er en alternativ skole hvor vi lærer av hverandre og deler kunnskaper. Hver dag er det en workshop som holdes av de ulike deltagerne. Deltagerne kommer fra Sverige, Russland og Norge denne gang (ca. 10 st. totalt) virksomme innen kunst, musikk, litteratur, forskning og natur. Som forskningsassistent arbeidet vi med etnografiske metoder som innebærer å bo og leve sammen med deltagere og innbyggere, samt å medskape kunstprosjektet. I tillegg var det her lagt opp til att alle deltagerne var sammen fra morgen til kveld i ulike aktiviteter. En metode som bryter ned stengsel og åpner opp for nye møter.

Til LAB (Skala 1:1) dokumenterte jeg byggeskikk, tresorter og samlinger av trær i bilder. I Kristiansand har de ett bartre-arboret som er en samling av trær plantet i hageanlegget tilknyttet Botanisk hage. Vi besøkte ‘Hellig skog’ i Ust’- Pocha som var en samling trær ved et lite katolsk kapell. Trærne ble plantet lenge før kapellet ble oppført, av familier fra området som ønsket en offerplass. ‘Hellig skog’ var en plass hvor mennesker bad og besøkte sine døde. Denne samlingen av trær har en verdi for menneskene her slik arboretet på Naturmuseet har en verdi som en samling der. Jeg dokumenterte stedet med en video. 

I løpet av perioden samlet jeg inn en rekke materialer fra trær i Ust’- Pocha. Min samling består av trebiter, blant annet osp, samlet inn på tomten hvor vi bodde. Av dem laget jeg ett kunstprosjekt. Jeg brant tresamlingen, samlet på kullfragmentene og forenklet formene gjennom kulltegninger. Den nye alternative samlingen er en erindring av den opprinnelige samlingen. Arbeidet har jeg kalt Arboret Kenozero – Lost (2018).                      

Som en del av kunstprosjektet gjorde jeg også en musikk workshop. ‘Xylofon’, ble til i ett møte mellom meg og en musiker fra Sverige. Xylofon er ett musikkinstrument som kan lages i tre. Vi holdt en workshop ved sjøen hvor vi inviterte resten av gruppen til å spille på ett avløpsrør med objekter de fant på stranda. Dette resulterte i ett musikkstykke som ble komponert av deltagerne i fellesskap. Inne i røret var det plassert en mikrofon som musiker redigerte og hele verket ble presentert for gruppen i en samling senere på kvelden. Stykket var overraskende med en forsiktig begynnelse som bygget seg opp til ett crescendo for så å avta. Bak musikken høres bølgene som slår mot stranden. (Ett moderne verk som jeg er veldig stolt av.)

I møte med mennesker oppstår uventede, fantastiske ting som man på forhånd ikke kan forestille seg. En spennende måte å arbeide på som utvikler for meg helt nye konsept og kunstformer.

Ved å delta på Ozero (School) har jeg fått en ny forståelse for den russiske kulturen som er i Kenozero og Arkhangelsk Oblast. Jeg kan se forbi en fasade som ikke viser emosjoner og inn i ett levende språk og en kultur som er veldig fargerik.

Mye samvær med de andre deltagerne under hele oppholdet legger til rette for kunstneriske gullkorn. Jeg har lært att kreativitet vokser der møter oppstår hvis man er åpen for samarbeid.

Instructions:

Look at the sea

Smell it

Hear it

Look at the shore

Does something catch your eye?

Pick it up

Walk to the pipe

Play

Something

With your found object