Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

André Seljestad Knudsen

André Seljestad Knudsen
Masterprogam Samfunnsplanlegging og kommunikasjon
Fakultet for samfunnsvitenskap
25. januar 2022

Forskende verksted medvirkningsprosesser, Bergen, Åsane.

Forskningsprosjekt med fokus på medvirkning. Samarbeid mellom UiA, Bergen Kommune, Paaby og Fremtenkt.

I samarbeid med Fremtenkt og Bergen kommune inviterte aksjonsforskerne Kirsten Paaby og Mikaela Vasstrøm til forskende verksted for alle interesserte. Jeg fikk som student ved masterprogrammet Samfunnsplanlegging og kommunikasjon muligheten til å være med som forskningsassistent der mine oppgaver var blant annet å skrive rapporten.

Jeg var med hele dagen på prosjektet og ble kjent med alle arrangementsansvarlige og lokale aktører og innbyggere fra Bergen. Bakgrunnen bak prosjektet er hvordan Åsane som bydel i Bergen skal se ut i fremtiden med spørsmål som; «å finne frem til det beste med Åsane, det som ikke fungerer i dag og hvordan Åsane sentrum skal se ut i fremtiden hvis de fritt får bestemme.»Plan- og bygningsetaten la frem flere idéskisser til diskusjon, noen innbyggere presenterte sine pågående prosjekter og ideer knyttet til bydelen, og mange var med på å diskutere fremtidens Åsane og hvordan vi skal komme oss dit.

Byråd for klima, miljø og byutvikling Thor Haakon Bakke og kultursjef i Åsane John Kristian Øvrebø ønsket velkommen og satt scenen for en hel dag der vi samlet gode krefter og kom frem til en rekke nye ideer for hvordan vi i fellesskap kan utforme fremtidens Åsane. Gjennom verkstedets kafédialog ville vi utforske nye samarbeidsformer mellom kommunen og lokale initiativer.

Mitt arbeid bestod i å skrive rapporten som skulle sendes ut til alle aktører og involverte. Temaet for prosjektet går rett i inn i en sentral del av studiet. Som omhandler demokratisk medvirkning i regional – og samfunnsplanlegging. Hvem planlegger vi for? Hvor aktivt er innbyggere med i planleggingen? Som er sentrale spørsmål innenfor samfunnsplanleggere og byutviklere.

Min opplevelse var svært god fordi jeg fikk god innsikt i hele prosessen rundt dette med innbygger innspill. Slik at avstanden mellom planleggere, politikere og innbyggere blir mindre. Skriveprosessen var veldig fleksibel. Jeg fikk god tid og forståelse for at jeg hadde mye skole i samme periode.

Har du mulighet selv til å bli med som forskningsassistent så anbefales det på det sterkeste. Du får innsyn i prosesser du kanskje skal jobbe med senere. Samtidig som du får verdifull skrivetrening og du får nettverk innenfor mulige arbeidsgivere.

En god opplevelse!