Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Margrethe Eftestad Hagen

Margrethe Eftestad Hagen
Rettsvitenskap
Handelshøyskolen ved UiA
11. desember 2020

Forprosjekt utvikling av forretningsmodell for ivaretakelse av immaterielle rettigheter ved digital kuratering

Høsten 2020 fikk jeg en henvendelse angående hvorvidt jeg kunne tenke meg å assistere Siri-Helen Egeland ved transkribering av intervjuer i forbindelse med et forskningsprosjekt. Prosjektet er i forprosjektfasen, og det arbeides med å lage et register av problemstillinger som melder seg ved digital bruk av kunst. Tittelen på forprosjektet er «Forprosjekt utvikling av forretningsmodell for ivaretakelse av immaterielle rettigheter ved digital kuratering». Jeg tenkte at dette var en ypperlig mulighet til å få et innblikk i forskningsmetode, samt dagsaktuelle opphavsrettslige problemstillinger.

Min arbeidsoppgave i forbindelse med prosjektet har vært transkribering av intervjuer. Ved dette har jeg særlig lært om kvalitativ metode som fremgangsmåte i forskningsøyemed. Ut over dette har jeg lært om både rettsområdet opphavsrett, og rettspolitiske problemstillinger med utspring i opphavsrettslige rettsregler. Ved å delta i prosjektet har jeg tilegnet meg praktisk kunnskap som jeg vil få nytte av både under studier og i mitt yrkesliv.

 

Det har vært spennende å lære mer om jussens sammenheng med øvrige fagfelt, og hvordan rettsregler rent praktisk anvendes innenfor kunstsfæren. Videre har det vært særlig interessant å lære mer om reglenes reelle virkninger for både kunstnerne og andre aktører innenfor fagfeltet. Gjennom min rolle i prosjektet har jeg tilegnet meg en bedre forståelse for hvilke hensyn som gjør seg gjeldende ved utvikling av generelle retningslinjer, eventuelle forretningsmodeller og øvrige reguleringsmidler.

 

Avslutningsvis står jeg igjen med en bredere forståelse av hvordan både praktiske, juridiske og politiske hensyn gjør seg gjeldende ved både anvendelsen og formidlingen av rettsregler.