Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Katrine Nguyen og Lajin Murad

Katrine Nguyen og Lajin Murad
Lektorutdanning
Fakultet for samfunnsvitenskap
04. juni 2021

Forebygging av rasisme i skolen

Vår deltakelse av forskninsprosjektet har vært å samle inn data om forebygging av rasisme i skolen

Vi ble kontaktet av våre veiledere Irene Trysnes og Katja Haavesen-Westhassel Skjølberg om vi ønsket å bidra i forskningsprosjektet: Samfunnsfag i praksis, i forbindelse med vår bacheloroppgave om rasisme i skolen. Vårt bidrag til forskningsprosjektet var å samle inn data som skal brukes til å forske på rasisme og høyreekstreme ytringer. Vi intervjuet 5 lærere i Agder som arbeidet på forskjellige trinn. Lærerne ble spurt om hvordan de forebygger rasisme i klasserommet og i skolen. Vi ønsket også å se på hvilke erfaringer de hadde med rasisme, og hvordan de taklet situasjoner der rasisme forekom. 

Det tok rundt to uker å intervjue alle lærerne, og til slutt satt vi igjen med mange interessante historier og tiltak lærerne tok for å forebygge rasisme. Innsamlingen av data gjorde at vi fikk mange ulike perspektiver på forebygging av rasisme i skolen og bidro til at vi som fremtidige samfunnsfaglærere har fått en større dybdeforståelse av hvordan dette arbeidet kan se ut.Arbeidet med prosjektet har derfor vært veldig spennnede og interessant, spesielt fordi dette er et tema som engasjerer oss veldig. Vi sitter igjen med mye ny kunnskap om arbeidet rundt tematikken som vi vil ta med oss videre.