0
Hopp til hovedinnhold

Adrian McAllister

Adrian McAllister
Musikkformidling
Fakultet for kunstfag
01. april 2020

European Creative Futures

Et kreativt samarbeidsprosjekt i Cork Irland med samarbeid mellom studenter fra ulike faglige og kulturelle Bakgrunner.

Dette prosjektet har vært knyttet til UiAs utprøving av en ny modell for bachelor i utøvende musikk på Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk ved Fakultet for kunstfag. Prosjektleder har vært førsteamanuensis Randi Margrethe Eidsaa i samarbeid med i samarbeid med CEMPE- Center of Excellence in Music Performance Education (https://nmh.no/forskning/cempe).

Gjennom ulike prosjekter har vi som studenter deltatt i utviklingen av emnemodulen Konsertproduksjon, entreprenørskap og musikk i et samfunnsperspektiv (https://www.uia.no/studieplaner/topic/MUK171-1). Emnet vektlegger temaene kunnskap om kulturinstitusjoner og musikkproduksjon, oppbygging av kulturbedrifter, markedsføring, finansieringsmodeller og musikalsk kommunikasjon.

Prosjektet er forankret i det internasjonale nettverket European Creative Futures bestående av institusjonene Norges Musikkhøgskole, Cork University of Technoloy, Solent Southampton University, LAB University of Applied Sciences, Lahti og Institute for Finance & Accounting ved HU University of Applied Sciences i Utrecht.

Nettverket møtes årlig til et 1-ukes seminar "Entrepreneurship and Innovation" sammen med ca 40 studenter fra medlemsinstitusjonene. UiA har ikke tidligere hatt studenter med på prosjektukene, men dette året fikk vi tre studenter fra UiA invitasjon til seminaret i Cork, Irland. Der arbeidet vi i tverrfaglige, internasjonale grupper for å utvikle entreprenørskapsideer.

Arbeidet bestod stort sett av forelesninger i starten av uken, med et par mindre gruppekonkuranser. Etterhvert i takt med forståelsen av entrepenørskapstankegangen fikk gruppene mere tid til å jobbe selv. Vi opplevde at programmet var meget godt satt sammen og vi ble utfordret gjennom hele løpet. Det var interessant å jobbe med studenter fra så forskjellige bakgrunner, både faglig og kulturelt. Dette mangfoldet gav oss et veldig vidt spekter av idéer og perspektiver å jobbe med når vi måtte problemløse. Veilederne gav oss også god hjelp og utfordring hele veien. En forbausende ting de fleste studentene gav uttrykk for var hvordan tiden opplevdes som mye lengre enn en uke. Det var tettpakket program fra tidlig til sent med både faglige og sosiale aktiviteter. Vi fikk blant annet oppleve et fantastisk skuespill, møtt borgemesteren, høre tradisjonell musikk og danse folkedans og ikke minst en rå konsert fra NMH elevene. I tillegg gav seminaret plass til korte fremførelser fra studentene om seg selv eller det de var interesserte i. Det var en utrolig inspirerende gjeng! Seminaret ble avsluttet med gruppenes fremlegg av konsepter. 

Det var en ny opplevelse å bli delt i grupper som bestod av folk fra så forskjellige bakgrunner. Som musikkstudenter er vi mest vant til å jobbe med andre musikere i kreative sammenhenger, så her fikk vi erfare en annerledes måte å arbeide på ved at vi ble satt til å samarbeide med folk fra blant annet økonomi, design, marketing og jordbruk. Det var stor variasjon i hva slags folk gruppene bestod av. Noen grupper hadde en stor andel av folk fra kreative bakgrunner, mens andre hadde mange fra mer praktiske og pragmatiske studier. Oss tre fra UiA havnet i forskjellige grupper og vi opplevde unike gruppedynamikker i hver av disse. Dette kurset var litt som en øyeåpner ved at vi fikk nye perspektiver på hvordan man kan utarbeide et prosjekt. Og at mulighetene man kan få ut av et kreativt prosjekt kan være forholdsvis grenseløse hvis man bare vet hvordan man angriper og løser utfordringene. Vi fikk også mer innsikt i hvor stor rolle ett nettverk av samarbeidspartnere og kontakter har å si. Alle disse erfaringene vil komme godt med i eksamen.

Når man studerer musikk er det lett å bli slukt opp i en verden som kun består av øving, øving, øving. Det var derfor utrolig lærerikt å delta på entrepenørskapskurset i Cork da dette ga oss muligheten til å utvide horisontene. Hovedoppgaven i Cork var å komme opp med og selge et produkt. Dette er kanskje ikke noe som oss som musikkstudenter direkte kommer til å gjøre igjen, men prosessen rundt idemyldring, spesifisering og spesielt salg av ideene og produktet er det vi kan ta med oss videre. Som musiker vil jeg legge vekt på prosessen rundt salg av produktet ettersom vi som musikere er produkter i seg selv vi i fremtiden er nødt til å selge på en god måte til en eventuelt tredjepart. Det var derfor ekstremt givende å arbeide i grupper med folk i veldig forskjellige felt.