Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Andrea Marie E. Olsen

Master i pedagogikk
Fakultet for humaniora og pedagogikk
11. desember 2020

Erfaringer fra forskningsprosjektet School-In

Blogginnlegget omhandler personlige erfaringer fra deltakelse i forskningsprosjektet School-In. 

Året 2020 har jeg vært så heldig å få lov å være en del av prosjektet School-In ved Fakultetet for Pedagogikk og Humaniora. Både under utviklingen av min masteroppgave og i etterkant fikk jeg mulighet til å delta i forskningsprosjektet gjennom innhenting av data, transkribering av videoer og jeg fikk et innblikk i utviklings- og innovasjonsarbeidet prosjektet driver med.

Prosjektet School-In har som mål å undersøke hvorfor samme tiltak og reformer i skolene har ulik effekt. Videre undersøkes hvordan forventninger og rolleforståelse i skolen er betydningsfullt, og hvilken rolle skolens lokalmiljø spiller. Hvordan skoler kan øke den kollektive kapasiteten for å styrke det inkluderende arbeidet og miljøet er både nyttig og viktig for utdanningssektoren.

Forskning som viser at lærere reduserer forventninger til elever fra ulike grupper i samfunnet. Målet for prosjektet er å se på skolens justeringer etter forventninger som finnes i lokalmiljøet og lære mer om hvordan skolens forventningsstrukturer kan utvikles og endres.

Materialet jeg fikk arbeide med bestod av 15 videoer av undervisning fra barne- og ungdomsskoler. Alle videoene ble transkribert og gjennomgått, samt anonymisert ved koder og endring av eksempelvis dialekt-uttrykk. I tillegg fikk jeg muligheten selv til å bli med å filme en av disse undervisningstimene, som jeg senere transkriberte og arbeidet med. Utviklings- og innovasjonsarbeidet bestod mesteparten av lærere som fikk diskuterte og brukte arbeidsmåter som dialogcafe og refleksjonssirkel i samtaler omkring noen bestemte temaer. Samtalene ble tatt opp. Jeg fikk muligheten til å være med og høre hva diskusjonene innebar, svare på eventuelle spørsmål, samt fikk jeg møte mange av dem som drev prosjektet.

Takk til lederen for forskningsprosjektet, Jorunn Midtsundstad, og min veileder Inger Marie Dalehefte som har vist meg tillit og gitt meg denne unike muligheten. Det har vært både spennende og lærerikt. Jeg har fått et helt unikt innblikk i hvordan forskningsprosesser og forskjellige forskningsmetoder fungerer, noe jeg er takknemlig for. Dette gjør at jeg ikke ser bort fra at mulighetene mine for fremtiden kan inkludere forskning og at jeg ser betydningen av det viktige arbeidet som forskning er.