Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Tanya Birkeland

Tanya Birkeland
Hells Angels som organisasjon
Fakultet for samfunnsvitenskap
10. oktober 2017

En studie av bilder fra Hells Angels boken

Denne studien gikk ut på å analysere bildemateriell fra boken Helvetes engler til fotograf Marcel Leliënhof.

Marcel har fulgt medlemmer av Hells Angels MC Norway gjennom fem år, på turer og treff, i fengsel og frihet, i bryllup og begravelse. Boken viser bilder av HA sin opprinnelse og etablering i de Norge. 

Oppgaven min var å systematisere og kategorisere bildemateriellet og deretter gi en deskriptiv analyse av disse. Her kom jeg frem til flere kategorier som portretter, artefakter, brorskap, kvinnekultur, MC bilder m,m

Arbeidet krever at man er objektiv og kun beskriver det kan lese ut ifra bildemateriellet og ikke det man har av subjektive forestillinger om organisasjonen. 

Tilslutt skulle arbeidet avsluttes med at man skulle analysere de deskriptive kategoriene ut ifra Hells Angels som en formell og uformell organisasjon. 

Arbeidet var svært lærerikt og studering av detaljer mot teori i organisasjonslære var vesentlig for å kunne plassere de ulike bildene eller mangel på bilder mot kultur, struktur, arbeidsinndeling, spesialisering, taus kunnskap og sanksjoner og beløning for å nevne noen.