Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Håvard Berg Vaule

Håvard Berg Vaule
Idrettsvitenskap
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
21. juni 2017

En retrospektiv studie av idrettsspesifikk aktivitet til 5 norske kvinnelige eliteseriespillere i håndball

Med min idrettsbakgrunn som håndballspiller fant veileder Ketil Østrem, i samarbeid med undertegnede ut at det hadde vært interessant å undersøke hva som ligger bak suksessen til håndballspillere på topp internasjonalt nivå.

Som student i idrettsvitenskap master har jeg fått muligheten til å undersøke hva som kjennetegner aktivitetsbakgrunnen til 5 kvinnelige eliteseriespillere i håndball, og ytterligere finne viktige faktorer for suksess. Det som gjør studien ekstra interessant, er det faktum at alle deltakerne har vunnet internasjonale mesterskap med det norske kvinnelandslaget.

Det ble gjennomført kvalitative dybdeintervjuer med spillerne, samt en foresatt til hver spiller, hvor det ble sett nærmere på all idrettslig aktivitet i alderen 5 til 20 år. Å gjennomføre spillerintervjuene var spennende, hvor det var nødvendig å reise både innenlands og utenlands for å møte spillerne. Intervjuene med foresatt foregikk over telefon da dette var mest hensiktsmessig på grunn av tid og reiseavstand.

Selv om hele prosessen med masteroppgaven har vært positiv, har jeg likevel møtt på utfordringer. Skriveprosessen har blant annet vært utfordrende og lærerik. Utallige artikler har blitt lest og flere lærerbøker har blitt undersøkt. Det som spesielt skilte seg ut var utfordringene med å få tak i utvalget til studien. Blant annet var det ønskelig å få gjennomført alle intervjuene på en landslagssamling før julen 2016. Dette var dessverre ikke gjennomførbart da spillerne var opptatt med mye trening, sponsoravtaler med mer. Videre oppstod det enkelte utfordringer med å få kontakt med alle spillerne per epost. Likevel ble det gjennomført etter at veileder og undertegnende var tålmodige og litt ”frempå”. Videre var transkriberingen av intervjuene en langvarig, men nødvendig prosess. I ettertid føler jeg at jeg har vært privilegert som har fått muligheten til å forske på talentutvikling i håndball med det utvalget studien min representerer.
 

Jeg ønsker å gi en spesiell takk til veileder, Ketil Østrem, for all hjelp til oppgaven og innsamlingen av data. Samtidig ønsker jeg å takke biveileder, Rune Høigaard, for gode innspill.