Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Martin Stomnås

Martin Stomnås
Bachelor
Fakultet for humaniora og pedagogikk
10. desember 2021

Dødehavsrullene i bilder - og i endring

I 2020 startet jeg å jobbe som vitenskapelig assistent i forskningsprosjektet «Lying Pen of Scribes: Manuscript Forgeries, Digital Imaging, and Critical Provenance Research.» Prosjektet er rettet mot forsking på Dødehavsrullene, og består av forskere fra flere ulike fagdisipliner (Du kan lese mer om det her). Jeg har en bachelor i bibelvitenskap og kom i kontakt med dette miljøet gjennom min hebraisklærer Årstein Justnes, som er lederen for dette prosjektet.

I løpet av min tid i «Lying Pen of Scribes» har jeg hatt en rekke ulike arbeidsoppgaver, og i høst har jeg fått lov til å ha mitt eget studentprosjekt. Dette prosjektet har dreid seg om å dokumentere hvordan dødehavsrull-fragmentene har forandret seg, fra de ble funnet på 40- og 50-tallet, til i dag. Et spørsmål jeg ofte får, er om vi har dødehavsrull-manuskripter på UiA. Svaret på det er nei, men vi har tilgang til bilder av en stor del av materialet som ble funnet i Qumran. Fragmentene har blitt fotografert flere ganger i løpet av 50- og 60-tallet og fram til i dag (2000-tallet). Dette gjør det mulig å studere dem her i Kristiansand.

Ved å sammenligne eldre fotografier med nyere bilder har jeg dokumentert hvordan flere av fragmentene har forfalt og råtnet, fra de ble funnet og fram til i dag. Noen har holdt seg godt mens andre har gjennomgått store endringer. Av og til har jeg oppdaget nye sprekker og hull, andre ganger har jeg observert at store deler av fragmentet er falt bort.

I desember deltok jeg på en workshop på UiA kalt «Imagining and Imaging the Dead Sea Scrolls». Her fikk jeg presentere noen av mine funn for et forskerteam. Dette var svært spennende.

Dødehavsrull-materialet er veldig omfattende, og jeg har til nå bare tatt for meg en liten del av alle fragmentene. Jeg planlegger nå å skrive en mastergrad som bygger videre på det jeg har arbeidet med i dette prosjektet.