Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Terese Birkeland & Siri Bundgård Ølstøren

Terese Birkeland & Siri Bundgård Ølstøren
Statsvitenskap og ledelse
Fakultet for samfunnsvitenskap
13. desember 2017

Differensiert integrasjon etter ‘Brexit’

Denne høsten har vi, Siri Ølstøren og Terese Birkeland, vært forskningsassistenter på en workshop om differensiert integrasjon i EU etter Brexit. Workshopen gikk over to dager (22. - 23. november) på campus Kristiansand, der noen av de fremste EU-forskerne fra 11 ulike land over verden deltok.

Workshopen ble arrangert i forbindelse med at førsteamanuensis på institutt for statsvitenskap og ledelse, Stefan Gänzle, ble tildelt EUs Jean Monnet Chair for perioden 2017-2020.  

 

Vi ble involvert i planleggingsprosessen og under selve gjennomføringen av workshopen. I forkant bidro vi til å kartlegge bakgrunnsinformasjon om deltakerne, samt at vi fikk tilgang til flere av forskernes artikler som de arbeidet med. Under workshopen hjalp vi til med småting som måtte ordnes og tok notater av deltakernes presentasjoner. I ettertid har vi jobbet med å skrive referat ut ifra notatene vi tok, som kan brukes til videre arbeid og potensielt et bokprosjekt.

 

Det har vært kjempenyttig og lærerikt å få være med på innsiden av denne workshopen. Vi studerer begge master i statsvitenskap og ledelse, med fokus på EU. Terese har også valg å spesialisere seg i europeisk integrasjon, og denne erfaringen har vært nyttig med tanke på fremtidig masteroppgave. Når hele studiet og fagene er bygd opp med mye teori og pensum er det nyttig å få være med på litt mer praktisk arbeid rundt dette. Vi kan begge virkelig anbefale nåværende og fremtidige studenter å søke på stillinger som forskningsassistent dersom muligheten innenfor deres fagområde byr seg. Vi vil også benytte anledningen til å takke Stefan for denne erfaringen og dette samarbeidet som vi har fått lov til å være med på.