Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Andreas B. Lund

Andreas B. Lund
Lektorutdanningen
Fakultet for samfunnsvitenskap
12. juni 2018

Demokrati og medborgerundervisning

I starten var jeg veldig usikker på hva oppgaven skulle handle om, men i prosessen vokste det frem en klar og tydelig problemstilling. Fokuset på demokrati og medborgerskap er viktig for samfunnet, og skolen har en stor rolle i denne opplæringen.

I forbindelse med min bacheloroppgave i samfunnskunnskap valgte jeg å bli med på et forskningsprosjekt i regi av fakultetet for samfunnsvitenskap på UiA. Formålet med oppgaven var å fordype oss i et selvvalgt tema og skrive en oppgave med vekt på vitenskapelig argumentasjon og fremstilling.

Først og frem vil jeg si at det har vært et utrolig lærerikt prosjekt. Det å få være med på å utvikle en kvantitativ undersøkelse og senere utføre egne kvalitative intervjuer har vært utrolig spennende. Læringskurven har vært bratt, og det å kunne arbeide selvstendig med innhenting av data, analysering, og senere presentere funnene har virkelig vært gøy!

Min oppgave omhandlet hvordan samfunnsfaget (i dette tilfellet, faget som finner sted på vgs) kan bidra til demokrati og medborgerundervisning. I den forbindelse intervjuet jeg flere forskjellige lærere som underviser på vgs, og brukte svarene fra elever i den kvantitative undersøkelsen for å se det i et komparativt perspektiv. Det er klart at det bare var små "drypp" og at forskningen kanskje ikke er valid nok til å trekke konklusjoner, men samtidig det kan være med å vise til mulige tendenser innenfor demokrati og medborgerundervisningen på vgs. Uansett var det utrolig kult å få muligheten til å skrive bacheloroppgaven på denne måten. Det var spennende å forske selvstendig og komme med en oppgave, et produkt som jeg var stolt over når jeg leverte. 

I starten var jeg veldig usikker på hva oppgaven skulle handle om, men i prosessen vokste det frem en klar og tydelig problemstilling. Fokuset på demokrati og medborgerskap er viktig for samfunnet, og skolen har en stor rolle i denne opplæringen. Videre skal det bli spennende og se på hva slags endringer som kommer med fagfornyelsen i 2020 og hvordan politikerne vektlegger netopp demokrati og medborgerundervisningen.

Videre skal det sies at det er utrolig gunstig å skrive denne type bacheloroppgave i øvelse til masteroppgaven som kommer senere i studiet. 

Til slutt vil jeg takke alle mine intervjuobjekter, de som svarte på den kvantitative undersøkelsen, mine medstudenter og sist men ikke minst fakultetet for samfunnsvitenskap på UiA for denne muligheten!