Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Mathilde Waage Tofte og Marie Eggan Johansen

Mathilde Waage Tofte og Marie Eggan Johansen
Globale utviklingsstudier
Fakultet for samfunnsvitenskap
08. desember 2020

“Citizen initiatives for global solidarity” (CIGS) i norske medier

Dette semesteret fikk vi en unik mulighet til å assistere PhD-stipendiat June Fylkesnes i hennes forskningsprosjekt om «citizen initiatives for global solidarity»; personlige og små, private hjelpeinitiativer innen utvikling, som har utspring fra Norge.

Som forskningsassistenter ved Universitet i Agder har vi arbeidet med å samle inn og loggføre kontaktinformasjon for relevante initiativ ved bruk av offentlige søkemotorer og registre; Brønnøysundregistrene, Frivillighet Norge og gamle medieoppslag (A-tekst). Hovedmålet var å identifisere så mange initiativer som mulig, slik at de kan delta i en kvantitativ spørreundersøkelse. Tidligere ledd av dette forskningsprosjektet har blitt gjennomført av to andre forskningsassistenter. De har i sitt blogginnlegg gått i dybden på gjentagende trender som finnes i de ulike initiativene. Vi vil derimot sette søkelys på hvordan disse initiativene blir framstilt i media. 

En ting vi fort bet oss merke i, var at mange steder hvor et lite hjelpeinitiativ (en CIGS) var nevnt i medier, ble det verken forklart hva prosjektet innebar eller hvilket navn initiativet hadde. Noen ganger var det nevnt hvilket land prosjektet opererte i, og innenfor hvilket område (utdanning, helse, e.l.), og ofte var det forklart overfladisk. Andre ganger var ikke engang denne informasjonen med i avisartikkelen. Der initiativene var navngitt, var de ofte omtalt med ulike navn, noe som ble en stor utfordring for oss. Noen artikler refererte til et prosjekt, andre til organisasjonen, noen ganger fant vi bare det tidligere navnet på organisasjonen og andre ganger ble det bare referert til området det ble jobbet i. Dette førte til mye dobbeltarbeid for oss, da vi flere ganger trodde vi hadde funnet et nytt og relevant initiativ som viste seg å allerede være loggført i vår database, men under andre navn.  

 

Vi opplevde at det var mye vanskeligere å få tak i informasjonen til et slikt initiativ fra en medieartikkel enn ved å søke i offentlige databaser hvor organisasjoner er listet opp. I de offentlige databasene ligger initiativenes navn tilgjengelige, og så måtte vi forsøke å finne nettsider og annen informasjon for å se ut om dette initiativet ville være aktuelt å inkludere i databasen. Ved å søke i A-tekst kom det i tillegg en utfordring knyttet til å finne det korrekte navnet på selve initiativet. Arbeidet med innsamlingen ble derfor langt mer omfattende og tidkrevende enn vi hadde forventet. 

 

Som bachelorstudenter innen globale utviklingsstudier møter vi ulike aktører innen hjelpe- og bistandsarbeid. Vi har blitt introdusert til fenomenet «citizen initiatives for global solidarity» på en mer overfladisk og teoretisk måte i noen av fagene vi så langt har hatt i bachelorprogrammet. Arbeidet med dette forskningsprosjektet har gitt oss muligheten til å se mer konkret, gjennom ulike eksempler, hva som finnes der ute. Det finnes ikke bedre læringen enn å selv få oppleve omfanget av initiativene, i hvilke områder de jobber, hvordan de er organisert, og hvordan de fremstiller seg selv på egne nettsider og av andre i media.  
 

I vårt arbeid med å søke gjennom norske medier etter «citizen initiatives for global solidarity», lærte vi ikke bare om hvilke initiativer som finnes, omfanget og karakteren av disse, men også mye om hvordan slike initiativer blir omtalt i norske medier. Den abstrakte måten å referere til disse små hjelpeinitiativene i norske medier ga mye frustrasjon i vårt arbeid. Vi var først og fremst interesserte i å lese medieartikler som omtalte «citizen initiatives for global solidarity» for å finne kontaktinformasjonen deres. På den annen side er det ofte ikke slike hensyn som er formålet med medieartiklene, men, mens mediene heller vil informere om hvordan det nære og kjære; det lokale, er knyttet til det større internasjonale samfunnet.