Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Birgitte Jaksholt

Master i Religion, Filosofi og Samfunn
Fakultet for humaniora og pedagogikk
21. desember 2017

Boka Ungdom og Religion

Hva slags forhold har ungdom til religion? På hvilke måter er forholdet mellom ungdom og religion i endring? Hvorfor er dette viktige spørsmål?
Fordi vi ved å studere ungdom og religion kan det tegnes et kart som gir noen pekepinner på hvordan samfunnet vil kunne se ut i fremtiden. Boka Religion og ungdom er skrevet av 11 forfattere som har jobbet med forskningsprosjekter hvor unge menneskers religiøse orientering blir studert i samfunnskontekst.  Den tar opp hvordan ungdom definerer og forhandler religion, og den ser på hvordan media, religionssamfunn, kjønn og etnisitet preger unge menneskers handlingsrom og meningsinnhold. Boka er redigert av religionssosiologen Ida Marie Høeg.