Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Walter Bjørkmann, Malin Thomassen Dam & Tone Lund

Kunst og Håndverk, GLU 5-10
Fakultet for kunstfag
10. desember 2021

Artografisk feltarbeid som fagdidaktisk tilgang til tema bærekraftig utvikling i GLU i Kunst og Håndverk

Våren 2021 ble vi invitert til å delta i forkningsprosjektet AFBU i Kunst og Håndverk GLU 5-10. Dette takket vi gledelig ja til!

Vi er tre GLU-studenter, Malin Thomassen Dam, Walter Bjørkmann og Tone Lund, som ble invitert til å delta i forskningsprosjektet Artografisk feltarbeid som fagdidaktisk tilgang til tema bærekraftig utvikling i GLU i Kunst og Håndverk av professor Helene Illeris og førsteamanuenserne Anna Svingen-Austestad og Lisbet Skregelid. I dette blogginnlegget skal vi skrive litt om hva forskningsprosjektet handler om, hvilken rolle vi hadde som “medforskere” og hvordan dette kan være relevant for oss som kunst- og håndverkslærere. 

 

Målet med prosjektet var å utvikle og prøve ut artografisk feltarbeid og drøfte hvordan det kan trekkes inn i lærerens praksis, hvordan det kan bli koblet til det tverrfaglige temaet Bærekraftig utvikling i emnet Kunst og Handverk i en samfunnskontekst. Forskningsprosjektet ble gjennomført i løpet av ei prosjekt-uke med kunst og håndverk klassen GLU 5-10. Artografi i dette prosjektet brukes i betydningen ART (Art / Research / Teaching), som legger vekt på læringsprosessen og ikke nødvendigvis produktet. Dette viser kanskje tydeligere hvorfor prosjektet er relevant for faget Kunst og Håndverk. 

 

Vår rolle som “medforskere” var å delta på planlegging og gjennomføring av forskningsprosjektet med hele klassen. Under forskningsprosjektet hadde vi møter etter hver undervisningsøkt for å drøfte hvordan det hadde gått så langt og hvilke erfaringer vi hadde gjort oss. Hele forskningsprosjektet og hvert møte etter øktene foregikk på Zoom på grunn av korona situasjonen. Prosjektet ble begrenset i praksis på grunn av digital gjennomføring. Vi lagde og gjennomførte en såkalt proposition (læringsaktivitet hvor de kroppslige sansene blir tatt i bruk). Denne ble gjennomført med hele klassen i begynnelsen og i slutten av uka for å se om opplevelsen endret seg etter mer erfaring og utprøving av forskningsprosjektet.

 

Å delta i forskningsprosjekt var lærerikt for oss som kunst- og håndverkslærere. Det har vært spennende å undersøke, delta og erfare hvordan man i praksis kan koble bærekraftig utvikling til ulike læringsprosesser ved å bruke de kroppslige sansene. Dette har vært svært relevant for oss, og har til en viss grad endret vår oppfatning på at faget ikke bare handler om “fra ide til ferdig produkt”, men at selve prosessen i seg selv er verdifull.

 

Forskningsprosjektet inviterte oss med på en ny og spennende tilnærming til naturen og hvordan man opplever verden rundt oss. Dette kan knyttes opp mot den kreative evnen kunst og håndverk ønsker å dyrke hos elever. Vi vil si det er relevant for vår egen praksis og fremtidige rolle som kunst- og håndverkslærere. Vi håper at vår deltakelse i prosjektet har bidratt positivt til videre utvikling! 

 

Malin skal være med videre i forskningsprosjektet og delta på en konferanse i Trondheim til januar med Helene Illeris og Lisbet Skregelid. Rollen hennes vil være å presentere forskningsprosjektet gjennom egenprodusert proposition, erfaringer rundt utformingen og gjennomføringen av den og til slutt refleksjoner rundt prosjektuken i kunst og håndverk GLU 5-10.