Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Blogg

Studentar i forskingsprosjekt

Ved prosjektslutt skal studenten skrive eit kort blogginnlegg på UiA.no. Dersom du har skrive innlegget på eiga bloggside, kan du lenke til den her ved å opne skjemaet. Blogginnlegget skal beskrive kva oppgåver du vart involvert i, og kva læringsverdi prosjektdeltakinga har hatt.

27. oktober 2022

Vitenskapelig assistent i prosjektet «MPI Mentoring Profile Inventory»

Jeg heter Ellinor Vehusheia Leistad og er masterstudent i pedagogikk. I løpet av 2022 har jeg fått anledning til å være med som forskningsassistent i prosjektet «MPI Mentoring Profile Inventory» hvor det forskes på praksislærerrollen i lærerutdanningene. I dette blogginnlegget vil jeg fortelle om prosjektet, arbeidsoppgaver og mine erfaringer som assistent i et forskningsprosjekt.

27. oktober 2022

Effekten av styrketrening i sesong på prestasjonsevne på håndballspillere

Vi er Anders Vatsaas (25) og Chris Jakob Homman (24), to tidligere masterstudenter i Idrettsvitenskap ved UiA. Dette blogginnlegget omhandler vår deltakelse som vitenskapelige assistenter i prosjektet «Effekten av styrketrening i sesong på prestasjonsevne på håndballspillere».  Her ble det sett på sammenhengen mellom diverse fysiske tester i laboratoriet og prestasjonparametre på håndballbanen.

27. oktober 2022

Forskningsstudier på blandet undervisning på universitetsnivå

Mitt navn er Markus Grendstad Rousseau, og jeg samarbeider med professor Oddgeir Tveiten i forskningsprosjektet «Læring og media post-COVID: En studentundersøkelse». Prosjektet ønsker å undersøke hvordan vi kan nyttiggjøre studenters erfaring fra Covid-19 pandemien, med et spesielt fokus på «blending» av online og fysisk undervisning. Min deltakelse i forskningsprosjektet har vært å utvikle en spørreundersøkelse sammen med Tveiten. Spørreundersøkelsen tar for seg nettopp de erfaringene studenter har gjort gjennom nettbasert undervisning under pandemien, samt se nærmere på hva studenter selv ønsker å forbedre i undervisningen. Videre blir studentene spurt om hvordan deres erfaring med nettbasert undervisning kan nyttiggjøres i videreutvikling av de ulike undervisningsformene. 

27. oktober 2022

Transkribering av videomateriale

Jeg er en student, Martin Hovet (25), som nettopp har begynt siste året på master i global utvikling og samfunnsplanlegging – spesialisering i Samfunnsplanlegging, by- og regionalutvikling. I løpet av sommeren 2022 har jeg vært med på å transkribere videomateriale til prosjektet «Læring og media post-COVID: En studentundersøkelse»

18. oktober 2022

Embodying Iceland

From 19-23 September 2022, six master students and two teachers from UiA`s Master Program of Fine Arts, Kristiansand, participated in PIMDI`s gathering in Iceland. 

 

The research project PIMDI (A Pedagogy of Imaginative Dialogues), consists of students and researchers from Finland, Norway, The Netherlands and Iceland, and is a part of the Erasmus Program Strategic Partnership of four European master programs of Arts Education: 
• the Master of Education in Arts at the Hanze University of Applied Sciences in Groningen, a joint degree with NHL Stenden University at Leeuwarden/The Netherlands
• the Master Arts Education at the Iceland Academy of the Arts in Reykjavik/Iceland
• the Master Fine Arts at the University of Agder/Norway
• the Master Theater pedagogy and Dance pedagogy at Uniarts Helsinki/Finland

18. oktober 2022

Scenebetennelse - om opera og sånt

I uke 40 har vi, sangerne ved institutt for klassisk musikk, deltatt i et kunstnerisk prosjekt i regi av professor Nils Harald Sødal og Benedikte Sofie Ribe.

18. oktober 2022

Bak enhver linje ligger mye arbeid

Jeg heter Maryam Bokdasji (22) og går bachelor i rettsvitenskap på Handelshøyskolen. I mai 2022 fikk jeg en henvendelse hvor jeg ble spurt av professor Sunniva Bragdø-Ellenes om jeg kunne tenke meg i å bistå henne og professor Iris Nguyen Duy på instituttet for rettsvitenskap med å ferdigstille et bokkapittel. Bokkapittelet «An introduction to French Legal Culture» i «Comparing Legal Cultures» har tidligere vært utgitt på Fagbokforlaget. Nå skulle boken utvides og kapitlene bearbeides for utgivelse på Springer forlag.

12. oktober 2022

Bruk av VR i KRLE undervisning

Vi heter Hanne Kapstad (27) og Lina Marie Osorio (24). Vi går 4. året på grunnskolelærerutdanningen 5-10 trinn, og hadde KRLE forrige semester. Som en aktiv del av emnene vi tok i krle, skulle vi bruke VR i undervisning. Prosjektet startet som en praksisoppgave hvor alle studentene i klassen var med til Oslo for å filme flere 360-videoer i synagogen i Oslo. Dette skulle brukes som undervisningsopplegg om jødisk estetikk hvor elevene ville besøke synagogen gjennom VR-briller. Dette undervisningsopplegget ble gjennomført i vår praksisperiode på en ungdomsskole, og foreleserne våre i faget gjennomførte intervjuer med elevene etter det utprøvde VR-opplegget. 

05. oktober 2022

Knowledge arbitrage and serendipity systematic literature review

My experience as a research assistant on the topic of Knowledge arbitrage  and what I learned from this valuable Journey being a student Research Assistant 

05. oktober 2022

"L'omission de que" - Transfer hos norske elever som lærer fransk

Jeg heter Ida Marie Wullum (31) og gikk master i engelsk som ble ferdigstilt 2022. Jeg er tidligere utdannet lektor i fransk fra NTNU. Sammen med førsteamanuensis i fransk språk ved UIA, Espen Klævik-Pettersen, har jeg vært med på et mini-forskningsprosjekt på et språkinnlæringsfenomen blant norske elever som lærer fransk.

05. oktober 2022

Vitenskapelig assistent i prosjektet «Restitusjon etter styrketrening»

Jeg heter Aslak Granli og er masterstudent innenfor idrettsvitenskap gjennom lektorutdanningen for trinn 8 – 13. Våren 2022 fikk jeg muligheten til å være med som forskningsassistent i prosjektet «Restitusjon etter styrketrening». I dette blogginnlegget vil jeg fortelle om prosjektet, mine arbeidsoppgaver og erfaringer.  

30. august 2022

Kartlegging av mikrobiota i slettsnok

Vi er to studenter med nylig fullført bachelorgrad i biologi ved Universitetet i Agder. I bacheloroppgaven vår skrev vi om molekylære analyser av slettsnok-tarm for å undersøke slettsnokens (Coronella austriaca) diett i Norge. I forbindelse med dette fikk vi muligheten til å bidra som forskningsassistenter i et prosjekt hvor vår rolle var å kartlegge mikroorganismer i tarmen til slettsnoken ved bruk av PCR (Polymerase Chain Reaction) og sekvensering. I tillegg til mikrobiota-prosjektet, fortsatte vi også arbeidet med diettanalysene på de resterende prøvene fra bacheloroppgaven. 

01. august 2022

Produksjon av undervisningsfilm

Vi er to studenter, Jostein Nevervei (22) og Paula Brouwer (25), som nettopp har fullført andre året på bachelor i kommunikasjon med medieproduksjon som studieretning. I løpet av dette semesteret har vi produsert en undervisningsfilm til prosjektet «Intermezzo – dialogisk mellomrom i lokale planprosesser», som er støttet med midler fra Kommunal- og Distriktdepartementet og Universitet i Agder (UiA).  

 

22. juni 2022

Forskningsprosjekt - The history of musical instruments

Vi heter Nora Maria Becker (25) og Stian Hanssen Lande (25). Vi har begge en bachelor i Multimedieteknologi og -Design, og vi skal gå siste året på masteren i Multimedia og Læringsteknologi, høst 2022 og vår 2023. Vi var så heldig å bli spurt om å delta på dette prosjektet om musikkhistorie.

15. juni 2022

Kartlegging av rasismeforebyggende tiltak i Kristiansand kommune

Mitt navn er Johanne Egeland. Jeg har våren 2022 skrevet master i samfunnskunnskap som siste del av mitt studieløp ved Lektorutdanning for trinn 8 - 13.  I forbindelse med masteren fikk jeg mulighet til å ta del i et forskningsprosjekt om strukturell rasisme i Kristiansand. Jeg har gjennomført en kartlegging av ulike rasismeforebyggende tiltak i Kristiansand kommune og sett på ulike aspekter ved disse.

15. juni 2022

Ungdomsprosjekt mot utenforskap

Vi heter Elise Moland Hansen (25) og Ingrid Skudal Egede-Nissen (26), og har nettopp levert vår masteroppgave ved avdeling for grunnskolelærerutdanning 5-10. Våren 2022 fikk vi muligheten til å forske på et nyoppstartet ungdomsprosjekt, der formålet er å forebygge utenforskap gjennom demokratiopplæring. Vi ble i den forbindelse invitert til å delta i et forskningsprosjekt gjennom våre veiledere på masteroppgaven, Irene Trysnes og Katja H.W-Skjølberg. I dette blogginnlegget vil vi fortelle om gjennomføring av vårt masterprosjekt, og våre refleksjoner rundt prosessen. 

15. juni 2022

Evaluation of virtual laboratory in ENE237-G- Materials and Corrosion

In the ENE237-G - Materials and Corrosion, the class was introduced to a virtual corrosion laboratory during fall semester 2022. The lecturer had made 22 videos for five different themes, showing routines and experiments commonly done in a corrosion laboratory.

This blog is an evaluation of the concept as it is widely adaptable also to other types of laboratory work. The task was to see how it worked and propose improvements.

07. juni 2022

Konsert med artister fra Rwanda

Jeg var så heldig å bli spurt, sammen med to andre musikkstudenter, om å være med på et prosjekt sammen med de to rwandiske artistene Bruce Melodie og Massamba Intore. Dette gikk ut på å spille inn to nye låter i UiA sitt studio i Grimstad, etterfulgt av en konsert på Vega Scene i Oslo samme uka.

Kontakt

Webredaksjonen