0
Hopp til hovedinnhold

Blogg

Studentar i forskingsprosjekt

Ved prosjektslutt skal studenten skrive eit kort blogginnlegg på UiA.no. Dersom du har skrive innlegget på eiga bloggside, kan du lenke til den her ved å opne skjemaet. Blogginnlegget skal beskrive kva oppgåver du vart involvert i, og kva læringsverdi prosjektdeltakinga har hatt.

28. august 2018

Bearbeiding av innsamlede data

Forskningsprosjektet ESIT (Elevspråk i transitt), under ledelse av Kristine Hasund ved Institutt for fremmedspråk og oversetting, er kort fortalt et prosjekt som ser på norske elevers skriftlige språkutvikling i engelsk, spansk, tysk, og fransk.

28. august 2018

Være Sammen

Vi har hatt spennende timer med hodetelefoner på øret og hørt på Heidi Omdal og Pål Roland intervjue om “Være sammen”. “Være sammen” er et kompetanseløft for tidlig endringsarbeid i barnehagen.

12. juni 2018

Religiøse symboler og plagg

Symboler kan være svært verdiladde. Hva er det egentlig greit at lærere og medelever bruker av verdiladde symboler. Kan læreren bruke hijab, korssmykke eller hijab? Debatten er fortsatt aktuell. Men i debatten kommer sjeldent elevenes egne stemmer frem. Derfor har det vært av interesse å høre hvilket syn 9. og 10. klassinger selv har på symboler/plagg som kan knyttes til religion og livssyn.

12. juni 2018

Forebygging av diskriminering og ekstremisme i skolen

Hvordan bidrar skolen som sosialiseringsarena til forebygging av diskriminerende og ekstremistiske holdninger hos ungdom?

Deltagelse i forskningsprosjektet samfunnsfagsundervisning i ungdoms- og videregående skole.

12. juni 2018

Demokrati og medborgerundervisning

I starten var jeg veldig usikker på hva oppgaven skulle handle om, men i prosessen vokste det frem en klar og tydelig problemstilling. Fokuset på demokrati og medborgerskap er viktig for samfunnet, og skolen har en stor rolle i denne opplæringen.

12. februar 2018

SPSS - hva, hvordan og hvorfor

Det første spørsmål som faller meg inn er ”hvordan havnet jeg her?”... Er man i stand til å se det store bilde, vil man forstå hvor stor en tillitserklæring det er fra en forsker, å ”gi vekk” hele undersøkelsen sin..

19. januar 2018

Julehandel og Privatøkonomi

Kjøper man gaver fordi det gir en selv glede, fordi det gleder andre, eller fordi man rett og slett føler seg forpliktet til det?

19. januar 2018

Innsamling av samtykkeskjemaer, spørreskjemaer og elevtekster fra skoler i Vest-Agder

Etter dette vårsemesteret føler vi at vi har fått en god innføring i hvordan en som forsker samler og håndterer data.

03. januar 2018

The Use of Drama as a Didactic Tool in the Upper Secondary Classroom

The practical part of this project was to bring Marlowe’s play into today’s upper secondary classroom and use it as a part of their second language-learning curriculum. Because drama has played an educational role in society for as long as the genre has existed, from Classical drama up to Theatre of the Absurd, the project enabled a good way to implement the dramatic genre to cover the literary requirements of the teaching plan. 

03. januar 2018

Transkribering av "School In"

Vi har vært så heldig å få transkribere til prosjektet «school in». School In er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Agder og fem Agder-kommuner. Prosjektet administreres av kommunalsjefen for oppvekst i Vennesla kommune, Steinar Harbo, og ledes av professor Jorunn H. Midtsundstad ved UIA.

03. januar 2018

The Role of the ECOWAS Commission in Regional Integration

There is a research gap around the Regional Economic Communities in Africa, despite these having achieved a range of policy objectives.

03. januar 2018

Forskningsassistent for School-In – prosjektet

Høsten 2017 deltok jeg i Forskningsprosjektet School-In, som er en innovasjon i offentlig sektor for utvikling av inkluderende læringsmiljø – forventningers betydning for endring av skolekultur.

03. januar 2018

Forskningsprosjekt, Folkehelsepolitikk

Folkehelseutfordringer og folkehelsepolitikk i Norge, Singapore og Cuba.

03. januar 2018

Forskning på norske skip som fraktet russisk trelast

I 2018 skal det det utgis en antologi som er et resultat av et mangeårig forskning på trelasthandel og shipping fra Russland til Storbritannia på 1800- og 1900-tallet. Der spilte skip fra Norge en viktig rolle under eksporten av trelast. Som vitenskapelig assistent har jeg bistått med koordinatorarbeid for å legge til rette for at antologien skulle kunne utgis.

21. desember 2017

Hemmelige dører i forskningens verden

Å arbeide som student i forskning er en unik mulighet til å åpne øynene og se mestere i arbeid. Forskning ser ut til å være en balansekunst, hvor svært mange behov og mål må møtes fra ulike hold. Et godt forskningsintervju er en spennende affære. Noen ganger bidrar forskeren til å oppklare logiske slutningsbrister.

21. desember 2017

Boka Ungdom og Religion

Hva slags forhold har ungdom til religion? På hvilke måter er forholdet mellom ungdom og religion i endring? Hvorfor er dette viktige spørsmål?
Fordi vi ved å studere ungdom og religion kan det tegnes et kart som gir noen pekepinner på hvordan samfunnet vil kunne se ut i fremtiden. Boka Religion og ungdom er skrevet av 11 forfattere som har jobbet med forskningsprosjekter hvor unge menneskers religiøse orientering blir studert i samfunnskontekst.  Den tar opp hvordan ungdom definerer og forhandler religion, og den ser på hvordan media, religionssamfunn, kjønn og etnisitet preger unge menneskers handlingsrom og meningsinnhold. Boka er redigert av religionssosiologen Ida Marie Høeg.

21. desember 2017

Learning the hard way

Spotting and cataloging subject-predicator concord errors is not a hard thing to do for anyone with a good grasp of English, and having a background in linguistics makes it even easier. It is however time consuming, and the take away from this project was mostly about managing time for me. As someone who will soon be writing a master's thesis, it was however inspirational - several possible angles for a project of my own were discovered during my work with the student texts.

18. desember 2017

The Banana Project - Progress report

University of Agder (UiA), in developing its partnership with Tanga International Competence Centre (TICC), HAMA, and the National Institute for Medical Research (NIMR) in Tanga, is initiating research and evaluation of, among others, the HAMA projects.

Kontakt

Webredaksjonen