0
Hopp til hovedinnhold

Blogg

Studentar i forskingsprosjekt

Ved prosjektslutt skal studenten skrive eit kort blogginnlegg på UiA.no. Dersom du har skrive innlegget på eiga bloggside, kan du lenke til den her ved å opne skjemaet. Blogginnlegget skal beskrive kva oppgåver du vart involvert i, og kva læringsverdi prosjektdeltakinga har hatt.

10. desember 2018

Opplæring i bærbar oksygenkonsentrator

Forskingsprosjektet vi skal ta del i kommende vår ønsker å undersøke hvor mye energiforbruk som kreves når 10 elever transporterer seg hjemmefra til skolen på ulike selvvalgte transportmidler, og erfaringer rundt valg av ulike typer transportmidler hos norske ungdomsskoleelever. Hvilestoffskiftet og testing av fysisk form kan også bli aktuelt, da det har betydning for intensiteten under testingen.

10. desember 2018

Musikk ved klang

Jeg fikk i høst vært med på et av doktorgradsstipendiat Bjørn Charles sine prosjekter. Her skulle et stykke musikk skulle spilles inn med symfoni-orkesteret i Kristiansand.

10. desember 2018

Triatlet- selv om halvveis til hundre

Våren 2018 ble jeg spurt om å delta i et samarbeidsprosjekt mellom UiA, Norges Triatlonforbund, Kristiansand Triatlon og TriQuart. Prosjektet skulle rekruttere godt voksne menn og kvinner (over 55 år) som skulle gjennomføre en tre måneders treningsintervensjon med tre treninger i uka med fokus på svømming, sykling og løping. I tillegg til treningsøktene ble det gikk veiledning om sportsernæring og psykologisk stress relatert til trening.

10. desember 2018

Lille Europa og dets håp for fremtiden

Det er ganske interessant å se tilbake på og reflektere over hva som faktisk skjedde. Kanskje jeg er veldig selvsikker på faget mitt? Eller kanskje bare fordi jeg er fra Norge? Og er et produkt av vår kultur, med ytringsfrihet?

10. desember 2018

Creating a Graphical User Interface for KriseSIM

My task in this project was to design a Graphical User Interface (GUI) for the KriseSIM tool using Adobe Illustrator. The main goal were to design elements for players so that they can select resources, show and hide notifications, weather information elements, and more.

10. desember 2018

Opplevelser av skam: en narrativ tilnærming til islamistisk radikalisering

Forskning på radikalisering og ekstremisme har fremdeles mange ubesvarte spørsmål og behovet for videre forskning har blitt understreket. Blikket vendes særlig mot rollen til de emosjonelle faktorene, som kan være med på å øke forståelsen av dette fenomenet. Jeg har deltatt i et prosjekt som belyser de personlige historiene til tidligere islamistiske radikaliserte personer. Skammens rolle har vist seg å være en sentral del av deres forståelse av egen radikaliseringsprosess.

10. desember 2018

Blogginnlegg om forskningsprosjektet; Evaluering av barnevernets tiltaksavdeling i Kristiansand

Hvor mange barn og unge oppnår ønskede målsettinger i løpet av sin tid i tiltaksavdelingen og hva kan se ut til å påvirke om de oppnår disse eller ikke?

Dette har jeg vært så heldig å få vært med å sett på gjennom arbeid i et forskningsprosjekt sammen med Sivert Skålvoll Urstad. Prosjektet er initiert fra Kristiansand kommune og er et Barnevern praxis sør prosjekt.

10. desember 2018

Fløytestudenter og fløytelærere i kunstnerisk utviklingsarbeid

Vi, Det norske fløyteensemble (UiA) med fløytestudenter og fløytelærere ved institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk, deltok i august 2018 med 2 konserter under International Flute Convention i regi av amerikanske National Flute Association. Forberedelsene til konsertene pågikk gjennom et halvt år med workshops, seminarer og prøver. Som en siste oppkjøring hadde vi 6 fulle prøvedager i Oslo med intens øving og egen konsert på Kulturhuset.

10. desember 2018

Fra avhandling til bok

Hvilke ideologier, hensyn og interesser virket styrende for oversettelsen av kristologiske tekster i Bibelselskapets oversettelser fra 1959–2011? Dette var problemstilling i doktorgradsavhandlingen «Bibelselskapets kristologi: Ideologi og oversettelse», som førsteamanuensis Morten Beckmann disputerte på i 2017. Høsten 2018 har jeg arbeidet som vitenskapelig assistent i Beckmanns prosjekt for å gjøre avhandlingen til bok.

10. desember 2018

Condition monitoring of rolling element bearings

Operation of a test rig for axial rolling element bearings subject to abrasive wear and data collection using vibration and acoustic emission acquisition systems. 

10. desember 2018

DIFFERENTIATED DISINTEGRATION: A COMPARATIVE PERSPECTIVE.

Our role in this study was to d o a literature search for cases where regional disintegration has occured in Regional Organisiations like the European Union, the African Union, MERCOSUR, the Arab League, the Andean Community, and others.

10. desember 2018

Finite Element Analysis of an Electric powertrain for Condition Monitoring and Fault Diagnosis Applications

The project was carried out summer of 2018, as part of an ongoing PhD research project on condition monitoring and fault diagnosis applications. The tasks involved building a realistic model in Comsol to later utilize in different FEM simulations.

10. desember 2018

Planlegging og organisering av prosjektet "Frukt og grønt i sjette"

Jeg er andre års masterstudent i folkehelse og har våren 2018 jobbet som vitenskapelig assistent på prosjektet Frukt og grønt i sjette. Min jobb var å ta kontakt med alle skolene som tidligere hadde deltatt for å rekruttere disse på nytt.Grunnen til at jeg ville være vitenskapelig assistent var at jeg ønsket enda større eierskap til masteroppgaven. Jeg ønsket å være med på alle prosessene, ikke bare gjennomføringen, men også planleggingen. Dette har gitt meg mer innsikt i hvor mye arbeid som ligger bak et stort forskningsprosjekt og hvilke utfordringer man kan møte på.

10. desember 2018

Kraft i vinden!

WINDPLAN er et større forskningsprosjekt ved Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging. Utgangspunktet er de mange konflikter som landbasert vindkraftutbyggingen i Norge har ført til.

10. desember 2018

SANGBARSK– SANG i BARnehage og SKole

Lærerstudenter fra Universitetet i Agder med musikk som valgfag har i høst deltatt i forskningsprosjektet SANGBARSK som er ledet av musikkpedagogikkmiljøene ved Universitetet i Agder og OsloMet. Prosjektet har som hensikt å kartlegge sang i norske skoler og barnehager, noe det finnes lite forskning på per i dag.

Resultatene av vår undersøkelse som ble foretatt på praksisskolene en spesifikk uke i høst viser at det er svært varierende hvor mye det synges i norske skoler. Generelt synges det mest på barneskolen, mer på de laveste trinnene og mindre jo lenger opp man kommer. På ungdomsskolen synges det svært lite. Gjennom å få ta del i denne undersøkelsen har vi fått mer innsikt når det gjelder sang i skolen. Ikke minst er vi blitt bevisstgjorte på hvor lite det synges i dagens skole.

10. desember 2018

Researching second language proficiency

The Experimental Linguistics Lab at UiA was officially opened just a year ago. We were part of its pilot project, collecting data on accent proficiency in Norwegian speakers of second language English. 

10. desember 2018

Forskning og kunst

Som student på bachelor i kunst og håndverk ble jeg høsten 2018 invitert som assistent for førsteamanuensis Anna Svingen-Austestad i forskningsprosjektet LAB (Skala 1:1) som tar utgangspunkt i Naturmuseum og botaniske hage, Kristiansand. 

10. desember 2018

Forskningsassistent v/ Handelshøyskolen UiA

Jeg har i løpet av 2017 og 2018 vært så heldig å få være forskningsassisten ved et forskningsprosjekt på handelshøyskolen UiA. Prosjektet er styrt av Torunn S. Olsen og Arngrim Hunnes, og handler om flyselskapet Norwegian, og hvordan deres systemer fungerer. Jeg har hatt ansvar for å samle inn og systematisere tall og datamateriale på forskjellige måter, samt undersøke Norwegians holdninger til konflikter, både i inn og utland. 

Kontakt

Webredaksjonen