Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Blogg

Studentar i forskingsprosjekt

Ved prosjektslutt skal studenten skrive eit kort blogginnlegg på UiA.no. Dersom du har skrive innlegget på eiga bloggside, kan du lenke til den her ved å opne skjemaet. Blogginnlegget skal beskrive kva oppgåver du vart involvert i, og kva læringsverdi prosjektdeltakinga har hatt.

11. april 2023

Bruk av rom i elektroakustisk musikkproduksjon

Samarbeidet mellom UiA, Nils Petter Molvær og Kilden utforsker innovative måter å remikse musikk gjennom kreativ bruk av fysiske og virtuelle rom

30. mars 2023

En unik workshop om utstillingsdesign med Marcia og Villvin

På under en uke i mars fikk et knippe kunststudenter ved instituttet for kunstfag en ny og spennende erfaring med kunstlivet utenfor universitetet. Generation WHY og en ny utstilling på Kunstparken i Risør under Villvin kunsthåndverkmarked i starten av juli var nøkkelordene. Jeg møtte spent opp på campus og ble definitivt ikke skuffet.

23. mars 2023

Fremtidens havvind - utfordringer og muligheter for regional verdiskaping

I fremtiden vil det være nødvendig å øke produksjonen av fornybar energi, noe vindmølleparker til havs kan bidra med. Agder vil være en nøkkelregion i denne utviklingen med sine gode forutsetninger i form av kompetanse og fordelaktige geografisk posisjon i Norge. En slik satsing på havvind vil medføre sosiale, økologiske og økonomiske endringer, både tilknyttet havrommet, men også på fastlandet. Her trengs løsninger når det gjelder lokal forankring, og bred regional verdiskaping, noe vindkraft på land har vist oss behovet for. Derfor oppstår et behov for å kartlegge og å skape kunnskap om konflikter, utfordringer og muligheter både før utbyggingen starter, og mens den pågår.

09. februar 2023

How do Stakeholders Facilitate Branding – The Case of Born Globals

This research project, supervised by Prof. Kalanit Efrat, was concerned with the positive and negative influences collaboration with various stakeholders can have on the brand of Born Globals, meaning companies that internationalize immediately or very quickly after their creation.

02. februar 2023

“The impact of the society by digital technologies and the relationship between digital technology and social justice is necessary to talk in the same breath.”

“Digital technologies for social justice” is a research project conducted by the University of Agder, Norway. The main research area of this research project is to identify how digital technology affects the social relationships in the community when people use IT, particularly in education aspects and for financial transitions. Thereby, I have contributed to the project at the data collection stage. The sample was selected using the snowball and strategic sampling techniques. I interviewed participants in Sri Lanka after their consent for the interview, using an open-ended questionnaire. Each interview was around 45 minutes and was conducted online. They were recorded and saved anonymously by adhering to the NSD guidelines. The informants shared their knowledge, experience on the benefits and drawbacks of IT-based applications and how the situation can affect social relationships and social challenges. After conducting the interviews, I have thoroughly understood that it is a demand for more research to be aware enough about society. Further, I could absolutely insist that digital technologies have changed society, especially after the COVID-19 pandemic.

02. februar 2023

Lever mytene om Bjørneboe i dag?

Jens Bjørneboe var en kontroversiell forfatter som skapte mange myter rundt seg selv. Flere av disse mytene omhandlet barndommen hans, her i Kristiansand. Men hvilket forhold har folk til ham i dag? Er mytene om Jens Bjørneboe fremdeles levende i folks bevissthet? Hva slags minner, eller inntrykk, siter de igjen med? Jeg har vært nede på jernbanetomta med et kamera og stilt folk spørsmål om akkurat dette.

02. februar 2023

My experience as a student research assistant in researching Born globals and their stakeholders

At the beginning of the year 2023, I have been working with professor Kalanit Efrat on a project related to “Born globals” and their dedicated stakeholders that help them break into the market. From the very beginning, I found the project to be very interesting and was glad I could get a sense of the process entrepreneurs and startups have to go through to establish themselves in the market from the perspective of a researcher. It was quite inspiring and impressive to see many various ideas and stories that came to a realization. This has often been made possible by the help of relevant stakeholders, such as venture capital firms, that participate in the process and help Born globals succeed.

02. februar 2023

“The impact of the society by digital technologies and the relationship between digital technology and social justice is necessary to talk in the same breath.”

“Digital technologies for social justice” is a research project conducted by the University of Agder, Norway. The main research area of this research project is to identify how digital technology affects the social relationships in the community when people use IT, particularly in education aspects and for financial transitions. Thereby, I have contributed to the project at the data collection stage. The sample was selected using the snowball and strategic sampling techniques. I interviewed participants in Sri Lanka after their consent for the interview, using an open-ended questionnaire. Each interview was around 45 minutes and was conducted online. They were recorded and saved anonymously by adhering to the NSD guidelines. The informants shared their knowledge, experience on the benefits and drawbacks of IT-based applications and how the situation can affect social relationships and social challenges. After conducting the interviews, I have thoroughly understood that it is a demand for more research to be aware enough about society. Further, I could absolutely insist that digital technologies have changed society, especially after the COVID-19 pandemic.

10. januar 2023

Visualisering av batteridata for el-båt

Elbåter er på full fart inn i norske farvann, og med det også elbåtbatteriene. Hvordan styrer vi disse batteriene slik at de varer lengst mulig og båteierne er best mulig informert om batteriene tilstand?

10. januar 2023

Plast i Skagerrak

Det er ikke lenger spørsmål om «om» det er plast, men snarere «hvor mye». Havner plasten på avveie er det stor sannsynlighet for at den havner i havet, for i likhet med Rom, fører alle veier til havet

02. januar 2023

Justice, transparency, and geopolitics in lithium-ion battery value chains

The production of Lithium-ion batteries is growing fast and is perceived to increase at an even more incredible pace in the coming decades.The project I worked on focused on how rich countries in East Asia and Europe work on high-value production while Lithium producing countries in the global South such as Argentina and Chile are exposed to low-value extractive activities with considerable negative social and environmental impacts.

02. januar 2023

Datainnsamling av pop-up aktører i møte med den ukrainske krigen i Norge

Mitt navn er Saz T. Jaff og studerer siste året på masterprogrammet i global utvikling og samfunnsplanlegging, med spesialisering innenfor samfunnsplanlegging, by- og regionalutvikling. Jeg ble kontaktet av Hanne Haaland, instituttleder ved Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging, og Hege Wallevik, førsteamanuensis, om å bidra i et datainnsamlingsprosjekt om pop-up aktører i forbindelse med den ukrainske krigen i Norge. Prosjektet, kalt "European citizen aid in times of crisis- unpacking dilemmas of civic engagement", er en del av et samarbeid mellom Universitetet i Agder (UiA) og Radboud University i Nijmegen, Nederland. Målet med prosjektet er å få en bedre oversikt over norske aktører som mobiliserer i forbindelse med Ukrainakrisen. 

02. januar 2023

WINDPLAN: Tonstad Vindpark AS, et konfliktfylt Vindmølle-prosjekt

Å diskutere vindkraft, eller vindmøller, har vist seg å være et tema med store variasjoner når det kommer til positive eller negative holdninger. Om det enten er motstandsgrupper som bruker det de har for å få fram sine meninger om hvorfor store vindmølleparker ikke hører hjemme i Norsk natur, eller større prosjektansvarlige aktører som besvarer med argumenter om økonomiske og praktiske gevinster, så er det en evigvarende debatt.

22. desember 2022

Miljø-DNA undersøkelser i Gillsvann etter rotenonbehandling.

Jeg har tidligere gjenomført bachelor i biologi og går 2-året på master i kystsoneøkologi.  Jeg ble kontaktet av PhD-kandidat Silje Halvorsen om å bidra i undersøkelser knyttet til bruk av Miljø-DNA i samarbeid med førsteamanuensis Lars Korslund og førsteamanuensis Audun Slettan. I 2021 ble Gillsvannet mellom Fagerholt og Justvik rotenonbehandlet for å bekjempe gjedde. Mye resusrsser har blitt brukt for å fjerne gjedden fra vannet, og det er naturlig å stille spørsmål i etterkant om behandlingen har funket optimalt.  

 

12. desember 2022

New Estimators of Critical Intensities for Asset Markets

During the last semester of the first year of my master’s program at UiA, professor Jochen Jungeilges approached me with a proposal of joining him on a research project the following semester as a student research assistant. The project aimed towards providing new estimators of critical intensities for asset markets linked to Jungeilges’ current overarching research of measuring stress resistance of bull and bear equilibria. My efforts in the project would be linked to previous classes I had attended, “Financial Econometrics” and “Empirical Finance”, given by professor Jungeilges. By use of the programming language R, my given goal was to identify relevant packages to use in R in order to obtain the new estimators.

12. desember 2022

Test-intervjuer til Jens Bjørneboe-dokumentar

Vi er Sophus Teodor Stensland, masterstudent i kunstfag, og Alexander Jessen, bachelorstudent i Kommunikasjon - Medieproduksjon. Vi deltok i arbeidet med en Jens Bjørneboe-dokumentar ved å gjennomføre korte intervjuer med forbipasserende om deres kjennskap og forhold til forfatteren.

12. desember 2022

Forskningsprosjektet TRAWL

TRAWL-UiA (tidligere ESIT), ledet av Ingrid Kristine Hasund, er en mindre forskningsgruppe som holder til ved UiA og er en del av den større, nasjonale forskningsgruppa TRAWL. TRAWL er et akronym for «Tracking Written Learner Language», hvor målet vårt er å utforske norske elevers utvikling av skriftlige ferdigheter i engelsk, fransk, tysk og spansk.

12. desember 2022

Våre bidrag og erfaringer som vitenskapelige assistenter i prosjektet "Jenter i en migrasjonskontekst".

Våre navn er Zinab Al-Saadi og Ardiana Osmani. Vi er andre års studenter på master studenter i Pedagogikk, ved Universitet i Agder. Høsten 2021 fikk vi muligheten til å være med i forskningsprosjekt som heter «Jenter i en migrasjonskontekst» som forskningsassistenter. Vi ble invitert av våre forelesere Turid Skarre Aasebø og Lisbeth Skreland og det takket vi ja til. Formålet med prosjektet er å få mer kunnskap om oppveksten til unge jenter med migrasjonsbakgrunn, med hovedvekt på hvordan det er å være jente og kvinne.

Kontakt

Webredaksjonen