Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Blogg

Studentar i forskingsprosjekt

Ved prosjektslutt skal studenten skrive eit kort blogginnlegg på UiA.no. Dersom du har skrive innlegget på eiga bloggside, kan du lenke til den her ved å opne skjemaet. Blogginnlegget skal beskrive kva oppgåver du vart involvert i, og kva læringsverdi prosjektdeltakinga har hatt.

19. september 2023

Vitenskapelig assistent - forskningsprosjektet «På egne bein»

Hei, jeg heter Tuva Fahle og er nylig ferdig med min mastergrad i folkehelsevitenskap. Jeg var så heldig å få muligheten til å bidra til forskningsprosjektet "På egne bein - Livsstil og kroppssammensetning blant studenter", både igjennom masteroppgaven min og som vitenskapelig assistent. 

19. september 2023

Battery fire detection via IR Cameras

This project is inspired from the topic of fires in electrical cars utilizing a lithium-ion battery onboard Ro-ro ship. The importance of this topic originates from the potential hazards of lithium-ion batteries and prior accidents. This project focused on performing a feasibility study on fire or thermal runaway detection through an infrared (IR) camera. As a research assistant, I had the opportunity to contribute to the project, "Battery fire detection via IR Cameras" proposed by Prof. Frank Y. Li and Senior Researcher Indika. A. M. Balapuwaduge.

15. september 2023

Telematics in Electric Vehicles over a Private Cellular Network

Lithium-ion Batteries (LIBs) are widely used in Electric Vehicles (EVs), but concerns have arisen regarding the risk of fires attributed to them. With the rapid spread of EVs, addressing safety implications associated with EV fires has become imperative. These incidents can occur on highways and in various settings, such as parking lots and ships. As a summer research assistant, I had the opportunity to contribute to a project, "Sensing and Detection of Battery Thermal Runaway and Fire Generation," proposed by Prof. Frank Y. Li. This project focused on conducting a feasibility study for detecting thermal runaway incidents and experimenting with an On-board Diagnostics (OBD) device utilizing a private 4G-based mobile network.

14. september 2023

Testing for smittsom soppsykdom hos norske slanger

Slangesopp er en smittsom soppsykdom forårsaket av soppen Ophidiomyces ophiodiicola som infiserer huden til slanger. Sykdommen har en vid utbredelse i Nord-Amerika og har til nå blitt oppdaget i ti Europeiske land. Selv om slangesopp finnes i Europa er det meste av forskningen på slangesopp gjort i Nord-Amerika. Dette prosjektet er den første undersøkelsen om soppens tilstedeværelse i Norge. Prosjektet vil derfor ikke bare bidra til utvikling av kunnskap om slangesopp, men er også viktig for å bevare våre norske slangearter.

14. september 2023

Norske bonusfamilier - erfaringer og utfordringer

Mitt navn er Live-Susann Brautaset, og jeg går siste året på master i samfunnskommunikasjon. Våren 2023 var jeg så heldig at jeg fikk muligheten til å jobbe som «student i forskningsprosjekt» på fakultet for humaniora og pedagogikk. Dette prosjektet handlet om bonusfamiliens erfaringer og utfordringer, og ble ledet av Førsteamanuensis i etikk Gunhild Maria Hugdal. 

14. september 2023

Cultural and Social Values Survey (2021)

Mitt navn er Tuva Mørk Drønen, og jeg er student ved lektorutdanningen på UiA hvor jeg tar en master i samfunnskunnskap Mitt fjerde studieår fikk jeg muligheten til å jobbe som forskningsassistent i den norske gruppen tilknyttet et kanadisk prosjekt. I samarbeid med Sivert Skålvoll Urstad jobbet vi med den norske versjonen av en spørreundersøkelse knyttet til kulturelle og religiøse verdier.

30. august 2023

Communication rights in police investigative interviews

Mitt navn er Mari Bondevik og jeg er på mitt siste år av master i samfunnskommunikasjon ved UiA Kristiansand. Jeg har i vår og sommer hatt jobb som «student i forskningsprosjekt», og har hatt gleden av å få ta del prosjektet "Communication rights in police investigative interview" som omhandler autentiske politiavhør og dets språklige innhold, ledet av professor i språklig kommunikasjon, Jan Svennevig.

15. august 2023

Battery testing setup

This June I participated in a research project with the battery coast team at UiA to get some firsthand experience with battery research. The project was originally intended to be on setting up testing equipment in the brand new lab at Grimstad campus, the Battery Research Centre. But as the project progressed I also got to participate in some battery making and testing, in the blog post I would like to tell you a little more about my experience with battery testing and research.

10. august 2023

SABA: Reklamer med mensen som virkemiddel

Har vi blitt seksualisert, stigmatisert og undervist av kapitalistiske bedrifter som har skjult sin pengejakt bak vår berøringsangst? Når engangsproduktet kom på banen, søkte selskaper å normalisere det å legge en pakke bind eller tamponger i handlevogna. Å kjøpe produkter for å hanskes med menstruasjon skulle bli vanlig. SABA - de første og største produsentene av bind og tamponger i Norge mellom 1945 og 1990, jobbet iherdig for å få kvinner og menn til å kjøpe produktene deres. Inspirert av selskaper internasjonalt trykket SABA sine reklamer i aviser og magasiner, selvsagt uten å vise hverken blod eller underliv. Det ble beskrevet som en vanskelig oppgave å reklamere for et slikt intimt produkt. Til tross for denne utfordringen, har SABA hatt effektivt monopol på sanitærprodukter i Norge. Vi kan derfor regne reklameringsarbeidet som suksessfullt, men hvordan har egentlig reklamene formet markedet og kvinnekroppen?

01. august 2023

Forskningsprosjekt om strukturell rasisme i Kristiansand kommune

Vår deltakelse til forskningsprosjektet, Strukturell rasisme i Kristiansand kommune, har vært å innhente data gjennom kvalitative intervjuer. 

01. august 2023

Mikrobiota i slettsnok

Mikroorganismer som er kolonisert på et område blir kalt mikrobiota, dette inkluderer virus, bakterier, arker, sopp og protozoer. Mikrobiotaen i tarmen har stor betydning for helsa og immunsystemet. Det er gjort mye forskning på mikrobiota hos mennesker og pattedyr, men det er lite om reptiler. Slettsnok (Coronella austriaca) er en slangeart vi har i Norge, og er det eneste rødlistede reptilet i Norge.  Mikrobiota i slettsnok har aldri blitt studert tidligere på verdensbasis, så vidt vi vet, så ved å undersøke mikrobiota i tarmen, så vil vi kunne få økt kunnskap som er viktig for bevaring av arten.

27. juni 2023

Masteroppgave: Vurdering i friluftsliv som del av kroppsøvingsfaget

Mitt navn er Pål Lucas Buvarp. Jeg har som lektorstudent (trinn 8-13), med idrett og kroppsøving som hovedfag, skrevet min masteroppgave om vurdering i friluftsliv som del av kroppsøvingsfaget. I dette blogginnlegget vil jeg fortelle om arbeidet med masterprosjektet og hvilke læringsverdier prosjektet har gitt meg.

27. juni 2023

Hvilke oppgaver og læringsverdier masteroppgaven «Det er ikke i læreplanen mine begrensninger er, det er i skolehverdagen» En kvalitativ undersøkelse om hvordan undervisningen i friluftsliv 1 gjennomføres på 4 videregående skoler etter innføringen av ny læreplan i 2020" har gitt meg

I dette blogginnlegget ønsker jeg å dele med dere min erfaring med å være involvert i et spennende prosjekt kalt "En kvalitativ undersøkelse om hvordan undervisningen i friluftsliv 1 gjennomføres på 4 videregående skoler etter innføringen av ny læreplan i 2020." Som student har jeg hatt muligheten til å dykke ned i friluftslivets verden, og i dette innlegget vil jeg beskrive oppgavene jeg har vært involvert i, samt de verdifulle læringsverdiene jeg har oppnådd gjennom prosjekt deltakelsen.

27. juni 2023

Metodeoptimalisering for sekvensering av mikrobiota i sædvæske

Mikrobiota i sædvæske har blitt et stadig viktigere forskningsområde på grunn av nedgangen i sædkvalitet hos norske menn. Tidligere studier har vist at det er store variasjoner i bakterieslekter som finnes i sædvæsken, og det er fortsatt mye uenighet blant forskere om hvilke bakterieslekter som er assosiert med lav sædkvalitet. Dette gjør mikrobiota og sædkvalitet til et aktivt og spennende forskningsfelt.

20. juni 2023

Metodeoptimalisering for analyse av telomerlengde i sædprøver

På verdensbasis er det økende interesse og pågående forskning av hvilke faktorer som påvirker sædkvaliteten og dermed fertiliteten til menn. Nyere studie peker blant annet på at telomerlengde kan være en av faktorene. Telomerer er biologiske strukturer på enden av eukaryote kromosomer som består av repeterte DNA-sekvenser. Telomerene stabiliserer kromosomet og beskytter mot tap av kodende DNA-sekvenser, ettersom endene forkortes ved hver celledeling. Korte telomerlengder assosieres med økt sykdomsrisiko, alderdom og i sædceller assosieres det med infertilitetsproblematikk. Lengden på telomerene i sædceller kan si noe om menns reproduktive helse. 

14. juni 2023

Transgression & Brave Spaces in NL From 15-23 April 2023

Five master students and three teachers from UiA`s Master Program of Fine Arts, Kristiansand, participated in PIMDI`s gathering in Groningen, in the Netherlands from the 15-23 of April.

08. juni 2023

Masterstudent sin opplevelse av å være en del av et forskningsprosjekt

Jeg heter Emma Martine Golding og jeg har gått hele studieløpet her på Universitetet i Agder. Jeg tok først en bachelor i sosiologi med et breddeår i engelsk litteratur, for så å gå videre på en master i sosiologi og sosialt arbeid som jeg nå i mai ble ferdig med. Det siste året har vært spesielt spennende, ettersom jeg i masterskrivingen har fått gjort et lite dypdykk i et fenomen jeg selv er opptatt av og ønsker å forstå mer av. Oppgaven handler om læreres erfaringer med norskopplæringen av unge minoritetsspråklige, og ser nærmere på hvilke prioriteringer lærerne gjør i opplæringen og hvordan de opplever arbeidshverdagen sin i møte med denne elevgruppen. Videre diskuterer jeg om det systemet lærerne jobber i kan bidra til forskjellsbehandling. Jeg fikk med dette gleden av å være en del av et større forskningsprosjekt på UiA om strukturell rasisme som heter "Minoritetselevers erfaringer med skolesystemet i Kristiansand kommune".

01. juni 2023

Business and Art Innovation Lab (BAIL)

We are three students from the Department of classical Music and Music Education who recently took part in the Erasmus + Mobility Project Business and Art Innovation Lab at CBS in Cologne, Germany. Marius Igland and Randi Margrethe represented the UIA teacher staff.

Kontakt

Webredaksjonen