Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Blogg

Studentar i forskingsprosjekt

Ved prosjektslutt skal studenten skrive eit kort blogginnlegg på UiA.no. Dersom du har skrive innlegget på eiga bloggside, kan du lenke til den her ved å opne skjemaet. Blogginnlegget skal beskrive kva oppgåver du vart involvert i, og kva læringsverdi prosjektdeltakinga har hatt.

10. oktober 2017

En studie av bilder fra Hells Angels boken

Denne studien gikk ut på å analysere bildemateriell fra boken Helvetes engler til fotograf Marcel Leliënhof.

03. oktober 2017

Promoteringsvideoer for Mat til minsten

Mat til minsten er et forskningsprosjekt ved Universitetet i Agder som jobber med å gi råd og dele informasjon om gode matvaner til familier med barn mellom 12 og 18 måneder. Hjemmesiden er utviklet av studenter ved Universitet i Agder. Her ligger det filmer og tips til foreldrene som deltar på prosjektet.

08. september 2017

Leksepraksis i ungdomsskolen og videregående skole - en komparativ analyse

En komparativ analyse av leksepraksis. 

08. september 2017

“Millions of children eat too much of the wrong food, while millions have too little of the right food” Jamie Oliver (UN, 2016)

A banana project in north easth of Tanzania, aims to help children with nutrition through a simple class-room based intervention of providing one banana daily to each of the children in a sub-urban school.

08. september 2017

Om læringsstrategier i teori og praksis

"Vi hadde aldri forsket før vi startet med denne fordypningsoppgaven. Vi var derfor utrolig spente, men også litt nervøse for hvordan dette ville bli. To gode, veldig ulike venninner som sammen skulle skrive en omfattende oppgave basert på egen forskning, kunne ikke bli annet enn spennende".

09. august 2017

Om læringsstrategier i teori og praksis

Da vi startet å reflektere rundt tema til fordypningsoppgaven i SV-214 ble vi fort opphengt i det vi selv har opplevd som et manglende fokus på læringsstrategier i egen utdanning og undervisning i praksis. Vi ønsket derfor å undersøke til hvilken grad læringsstrategier integreres i undervisningen i agderskolene.

07. august 2017

"Vend i tide, det er ingen skam å snu"

«Hvordan påvirkes elevenes muntlige deltakelse i samfunnsfag av klassemiljøet? Og på hvilken måte jobber læreren for å etablere et godt klassemiljø?»

Det var slik problemstillingen i forskningsoppgaven min skulle lyde. Slik ble det ikke.

07. august 2017

Vurdering av og for læring - problematisk problemstilling

Jeg valgte å gå løs på forskningsprosjektet med fokus på vurdering i samfunnsfag, og jeg holdt meg til samme tema gjennom hele prosessen. Valget falt på nettopp vurdering ganske fort, for selv om jeg ikke har reflektert noe særlig rundt dette temaet i forkant av oppgaven, fant jeg ut av at jeg hadde mange spørsmål og tanker knyttet til vurdering.

06. juli 2017

ProDiG - profesjonsfaglig digital kompetanse for studenter og lærerutdannere i nye GLU master

Gjennom mitt arbeid i ProDiG har jeg som lærerstudent fått større innsikt i hva det vil si at lærere har profesjonsfaglig digital kompetanse. Jeg har også fått innsikt i hvor viktig denne kompetansen er i dagens skole. I tillegg har involveringen i prosjektet ført til at jeg kommer til å skrive min masteroppgave om læreres profesjonsfaglig digitale kompetanse i norskfaget.

06. juli 2017

Opplæring om, i og for demokrati

Interesse for politisk engasjement blant var utgangspunktet for valg av oppgave, og fokuset havnet til slutt på demokratiopplæringen i samfunnsfag. For å danne et reelt bilde av ungdoms forhold til politikk, ble det viktig å involvere skoleelevers egne meninger gjennom spørreundersøkelser. Noe av resultatet var som forventet, noe veldig overraskende. Alt bidro, uansett utfall, til en interessant skriveprosess!

28. juni 2017

School drop-outs and health-promotion campaigns in Tanga-region, Tanzania

In combining health-promotion campaigns to the community and empowering school drop outs, it seems that HAMA has made a win-win situation. They who are empowered are both school-children, residents in the villages, and youth that participate.

28. juni 2017

Hvilke opplevelser har elever og lærere av lekser i samfunnsfag?

Hva kan man si om lekser hvis en setter seg i lærerens og elevens posisjon? Vi har gjennom flere praksisperioder opplevd ulike tilnærminger til lekseordninger, både fra lærere og elever.

28. juni 2017

Lekser og læringsutbytte

Me var to medstudent som tidleg fann ut me skulle jobbe med temaet lekser i forskingsprosjektet. Valet av teamet lekser kom av nysgjerrigheitene frå tidlegare praksisperiodar, kor praksisen ofte var ulik frå skule til skule, og ved i fleire tilfelle ein blei stillande spørsmålet, gir ein lekser barre for å gi lekser, eller gir ein lekser for ein grunn?.

28. juni 2017

Spennende og lærerikt!

21. juni 2017

En retrospektiv studie av idrettsspesifikk aktivitet til 5 norske kvinnelige eliteseriespillere i håndball

Med min idrettsbakgrunn som håndballspiller fant veileder Ketil Østrem, i samarbeid med undertegnede ut at det hadde vært interessant å undersøke hva som ligger bak suksessen til håndballspillere på topp internasjonalt nivå.

21. juni 2017

DynQ (Dynamic Questing Application)

DynQ (Dynamic Questing Application), as part of the PhD project “Human-centred Design for Mobile Technology in Higher Education” aims for bringing state of the art technology into real higher education.

06. juni 2017

Dataset on the Microfinance Industry

Rating assessments of microfinance institutions are claimed to measure a combination of creditworthiness, trustworthiness and excellence in microfinance. “Beisland and Mersland”.

In our opinion, it is crucial that rating agencies progress in the development of social ratings, as a complement of financial ratings. In a whole, they both streamline the activities of microfinance institutions towards their mission of reducing poverty and hence mars mission drift.

01. juni 2017

Forskningsassistenter for School-In – prosjektet

Våren 2017 deltok vi i Forskningsprosjektet School-In, som er en innovasjon i offentlig sektor for utvikling av inkluderende læringsmiljø – forventningers betydning for endring av skolekultur. Forskningsprosjektet pågår i perioden 2017-2020, og er initiert av Agder-kommunene Iveland, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla som har valgt å samarbeide med Universitetet i Agder. Innovasjonen har til hensikt å finne svar på en felles utfordring for kommunene og skoleforskningen; at tiltak og reformer virker forskjellig i ulike skoler på ulike steder (OECD, 2015).

Kontakt

Webredaksjonen