0
Hopp til hovedinnhold

Blogg

Studentar i forskingsprosjekt

Ved prosjektslutt skal studenten skrive eit kort blogginnlegg på UiA.no. Dersom du har skrive innlegget på eiga bloggside, kan du lenke til den her ved å opne skjemaet. Blogginnlegget skal beskrive kva oppgåver du vart involvert i, og kva læringsverdi prosjektdeltakinga har hatt.

12. juni 2019

"Mod alle odds"

Forestillingen var både morsom og tragisk, gjorde meg bekymret og ga meg håp. Det er noe veldig unikt med å oppleve teater der menneskene på scenen forteller om og byr på seg selv som privatpersoner. Og spesielt i denne forestillingen, der det er barn som representerer seg selv.

14. mai 2019

GENUS Conference 2019

As a music student I’ve learned that there is a lot we need to change if more female instrumentals are going to apply for higher music education, but I believe the GENUS project is the first step to make that change. I believe having more female instrumentalists at higher music education will have a positive effect, contributing to a higher diversity and variety among students.

14. mai 2019

Bidrag til forskningsprosjekt om oversettelse

Jeg og tre av mine medstudenter har i vår fått bidra til et forskningsprosjekt om oversettelse. 

09. april 2019

SANGBARSK – SANG i SKole og BARnehage

Høsten 2018 gjennomførte GLU-studenter med musikkfordypning en kartlegging av sang på seks praksisskoler. I vår gjennomførte faglærerstudenter i rytmisk musikk samme undersøkelse på fire andre skoler. Resultatene er helt sammenfallende med hva GLU-studentene kom frem til, noe som peker mot at det bildet vi ser er en del av en trend: Jo lenger opp i klassetrinnene man kommer, jo mindre synges det.

09. april 2019

Kartlegging av sosial ulikhet og lavinntektsfamilier

Vi er to masterstudenter fra instituttet Global utvikling og samfunnsplanlegging som har fått gleden av å assistere et prosjekt i regi av UiA med forskerne Hege Wallevik og Hanne Haaland. Til videre lesing vil vi informere om at vi har valgt å anonymisere området vi har gjort feltarbeid i, av hensyn til aktører og informanter. Prosjektet er bestilt av en kommune på Sørlandet i ønske om å kartlegge sosiale ulikheter og hvordan lav inntekt har påvirkning på oppvekst og deltakelse i samfunnet. Det ble i første omgang gjennomført en kvantitativ undersøkelse av disse forholdene, hvor enkelte grupper i samfunnet skilte seg ut som potensielle lavinntektsfamilier. Videre skulle en kvalitativ undersøkelse dykke dypere inn i disse gruppene og kartlegge hvorvidt det burde igangsettes tiltak for å forebygge utenforskap med videre.

18. mars 2019

Strategy making in EU foreign policy

I have this spring been working as a research assistant on a project concerning strategy-making in EU foreign policy. EU is currently drafting their new strategy towards Central Asia, and this project has therefore looked at how the different EU institutions and member states have been involved in this process. The project focuses on agenda-setting and coordination. 

17. desember 2018

Trefelling i Graskjerrveien

Forprosjektet TRÆET (OG DØDEN) av Jeppe Kristensen skal utforske det å lage teater med tilstedeværelse og refleksjon som hovedrelasjon mellom publikum og forestilling.

17. desember 2018

Min erfaring som forskningsassistent i FBMBOL

I begynnelsen av semesteret bestemte jeg meg for å si ja til de mulighetene som tilbydde seg gjennom studiet, og når det ble utlyst en mulighet som forskningsassistent valgte jeg å ta sjansen ved å søke. Det har jeg ikke angret på!

17. desember 2018

Lilleelv – En gjenoppretting av gamle synder.

Lilleelv i Arendal har vært stengt av for vandring av anadrom fisk siden demningen ble bygd i 1917. Det har i de siste årene blitt gjort tiltak for å gjenåpne denne elven for sjøørret og laks igjen, og arbeidet med gjenåpning har i hovedsak blitt gjort av Arendal Jeger og Fiskeforening på dugnad med støtte fra Fylkesmannen i Agder og Miljødepartementet. Lilleelv er en del av Nidelvvassdraget og strekker seg fra Asdal og helt opp imot gullknapp flyplass i Froland og innebærer et nytt potensielt leveområde på ca 3 mil med elve/bekkestrekning.

17. desember 2018

Analysis of user requirements with use of artificial intelligence in healthcare services for adolescents

"I have no doubts that the work being done is both important and necessary for an eve-changing industry"

17. desember 2018

Ekspertise i Europaparlamentet

Etter at jeg våren 2018 avsluttet min bachelorgrad i statsvitenskap ved Universitet i Agder, har jeg i høst hatt anledningen til å assistere i et forskningsprosjekt utført av Guri Rosén ved ARENA Senter for europaforskning, Universitetet i Oslo, og Anne Elizabeth Stie ved Universitetet i Agder. Dette prosjektet har omhandlet intern og ekstern ekspertise i Europaparlamentet.

17. desember 2018

Analyse ICNP-bruk i naturlige språk

Mitt prosjekt har vært å utvikle et digitalt verktøy for forskere som jobber med sykepleie og pasientjournaler.

14. desember 2018

På leting etter "de gode hjelperne" i Norge

Da har vi fullført vårt første prosjekt som forskningsassistenter ved Universitetet i Agder. Vi har hatt gleden av å bistå PhD-stipendiaten June Fylkesnes som skal forske på “citizen initiatives for global solidartity”; små, private, personlige utviklings- og humanitære hjelpeinitiativ som har utspring i Norge. Oppgaven vår har vært å lete fram primærdata om denne typen initiativ gjennom “online research”. Ved hjelp av ulike registere og søkearena har vi funnet kontaktinformasjon til initiativ som faller innenfor dette feltet og loggført nødvendige data.

14. desember 2018

School-In

Nå på senhøsten er vi tre studenter som har fått være med på å transkribere og kodere ulike intervjuer fra dialogcafeer og refleksjonssirkler i forskningsprosjektet «School-In». Forskningsprosjektet har rettet fokuset på hvordan lærerne senker sine forventinger til ulike grupper elever. Disse forventingene er dermed med på hindre utviklingen av skolens kollektive ansvar for elevers læring.

13. desember 2018

OZERO SCHOOL og eksperimenterende kunstpedagogikk: Om å dokumentere og ko-produsere et kunstprosjekt.

I september 2018 fikk jeg mulighet til å være med på kunstprosjektet OZERO SCHOOL i regi av kunstnernettverket R a k e t a samt med deltakere fra Moskva (Russland). Samtidig var jeg med på et forskningsprosjekt som ble ledet av Anna Svingen-Austestad, førsteamanuensis ved Fakultet for Kunstfag, Institutt for visuelle og sceniske fag ved Universitetet i Agder.

13. desember 2018

The attitudes, potentials, and limitations of highly-skilled migrants

With its high salaries and proximity to Europe, southern Norway will continue to attract highly-skilled migrants so it is vital to understand their skills and experiences.

10. desember 2018

Condition Monitoring and Fault Diagnosis Applications

The objective of this project was to develop a complete 3D CAD model of an electric powertrain which should be used later on for FEM-based fault diagnosis applications. 

10. desember 2018

LifeLab Mat og helse

Høsten 2018 har vi deltatt i et prosjekt hvor vi har vært med på å utvikle en LifeLab i faget Mat og Helse. Formålet med prosjektet er å utvikle et forskningsbasert undervisningsopplegg som skal øke både interesse og kunnskaper omkring temaet matvalg hos elevene.

Kontakt

Webredaksjonen