Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Blogg

Studentar i forskingsprosjekt

Ved prosjektslutt skal studenten skrive eit kort blogginnlegg på UiA.no. Dersom du har skrive innlegget på eiga bloggside, kan du lenke til den her ved å opne skjemaet. Blogginnlegget skal beskrive kva oppgåver du vart involvert i, og kva læringsverdi prosjektdeltakinga har hatt.

15. desember 2017

Rollen til morsmål i engelskundervisning

Denne høsten har jeg vært så heldig å få være forskningsassistent på prosjektet «Rollen til morsmål i engelskundervisning» (Role of L1 in English teaching) ved institutt for fremmedspråk og oversetting på Universitetet i Agder. Denne studien gjennomføres i et samarbeid mellom forskere på ulike universiteter; May Olaug Horverak fra UiA, Pawel Scheffler fra UAM i Poznan, Polen og Yi-Mei  Chen fra University of Exeter i England.

15. desember 2017

Deadly Dreams: Kulturhistoria rundt giftbruk

Gjennom det internasjonale forskingsprosjektet Deadly Dreams, som undersøkjer kulturhistoria rundt giftbruk i samfunnet, har eg undersøkt
skademeldingar i frå lokale verksemder i Kristiansand, ved Statsarkivet. Her har eg fått innsikt i korleis arbeidskulturen byrja å få eit anna syn
på ulike giftskader i arbeidslivet.

15. desember 2017

World Learning Summit, 2017

A few months back while I was writing my master’s thesis, I came across this opportunity to become a part of the World Learning Summit, 2017 held at the University of Agder. Being a developmental studies student and interested in the potential role of technology in education and learning, makes me think what will be the future of learning. Since its evolution, the role of technology in education has kept on changing at a fast pace making education accessible to all.

15. desember 2017

Development of a Central Communication and Control Interface in the Norwegian Motion Laboratory

The Norwegian Motion Laboratory consists of several different machines and computers, with this extent of different equipment introduces a challenge to interact and control each subsystem simultaneously. It is therefore desired to develop a common control and monitoring interface for the related equipment. This will enable the Motion-Lab to be a more efficiently research platform, and reduces the time spend on fundamental engineering tasks, both for the industry and students working on their respective project.

13. desember 2017

Diet2day - health of tomorrow

Prosjektet Diet2day-health of tomorrow er et prosjekt i forskningsgruppen Feed, hvor en skal validere et nyutviklet spørreskjema. Spørreskjemaet skal valideres mot veid registrering og mot biomarkører. Biomarkøren er vitamin A og skal analyseres fra dried blood spots.

13. desember 2017

Forskningsprosjektet School in Motion

Vi har vært godt blandet gruppe studenter som har deltatt som forskningsassistenter i School in Motion (ScIM). De fleste av oss var/er tilknyttet fakultet for helse- og idrettsvitenskap, men det var også studenter fra andre fakulteter med.

13. desember 2017

Differensiert integrasjon etter ‘Brexit’

Denne høsten har vi, Siri Ølstøren og Terese Birkeland, vært forskningsassistenter på en workshop om differensiert integrasjon i EU etter Brexit. Workshopen gikk over to dager (22. - 23. november) på campus Kristiansand, der noen av de fremste EU-forskerne fra 11 ulike land over verden deltok.

13. desember 2017

Explaining Welfare Expansion in Brazil: Globalization, Economic Policies and Social Protection (EWEB)

“If the people cannot trust their government to do the job for which it exists – to protect them and to promote their common welfare – all else is lost. Barack Obama 

The main task of this project was to conduct a literature review. The main purpose is to understand the historical path followed by Brazil to be able to assess the impact that liberalization, globalization and political mobilization had for welfare state expansion.

13. desember 2017

Analyser av Heat shock proteiner etter styrketrening med redusert blodtilførsel

Min deltagelse i forskningsprosjektet har vært å analysere vevsprøver av musklene til forsøkspersoner som har gjennomført en periode med okklusjonstrening.

13. desember 2017

Reliability and validity testing of force-velocity profiling

In this study, we researched the equipment we use in the test laboratories at University of Agder, looking at co-variation, reproducibility, validity and sensitivity of the equipment. To do that, we had twelve athletes from different kinds of sports, testing the equipment. We conducted a jump test, squat test, 30m run test and a leg press test. The athletes conducted the test two times, with a week between test 1 and test 2. We can then see how reliable the equipments we use at University of Agder are. 

13. desember 2017

SARA-eldre, en oppfølgingsstudie

For fire år siden ble den første SARA - eldre studien gjennomført i regi av forskningsgruppen PASTA (fysiologisk adapsjon til idrett, trening og fysisk aktivitet). Kort fortalt gikk studien ut på å undersøke effekten av vitamin C og E tilskudd på muskelmasse og muskelstyrke under et 12 ukers styrketreningsprogram, hos eldre menn. Studien i seg selv var ikke ment som oppfølgingsstudie, men etter at en av deltakerne tok kontakt med fakultetet ble oppfølgingsstudien en realitet. 

13. desember 2017

Diet 2day-health of tomorrow

Eg har vore så heldig og fått tatt del i forskningsprosjektet «Diet today-health of tomorrow», dette er eit prosjekt i forskningsgruppa «Feed». Målet med prosjektet er å få meir kunnskap om kosthold og helse blant unge voksne utan barn.

13. desember 2017

The INCOM-Project: Inclusive Community-Sensitive Teaching Methods

Jeg har vært vitenskapelig assistent denne høsten (2017) i et forskningsprosjekt ved navn «INCOM-prosjektet: Inclusive Community-Sensitive Teaching Methods». Prosjektet har til hensikt å utforske og utvikle kunnskap om sammenhengen mellom klasseromsundervisning, undervisningsinnhold og kulturelle aspekter som er relevant for å forbedre undervisning for elever i skolen.

29. november 2017

Innvandrerkvinner og lønnsarbeid på Agder

Dette prosjektet skal bidra til at flere innvandrerkvinner på Agder kommer i lønnsarbeid som bidrar til en bærekraftig hverdag og som utnytter ressursene deres på en god måte. Det skal prosjektet gjøre ved å produsere kunnskap på en måte som starter ut i innvandrede kvinners eget ståsted og finner ut hva som skjer i relasjoner til velferdsapparatets ansatte og andre og som virker hemmende eller fremmende på det å komme i og være i en jobb som passer beskrivelsen over.

29. november 2017

Kvalifisering av minoritetsspråklige voksne i Lindesnesregionen

Jeg har vært så heldig å få være forskningsassistent i prosjektet ”Kvalifisering av minoritetsspråklige voksne (KMV) i Lindesnesregionen”. Dette er et følgeforskningsprosjekt hvor Agderforskning og Universitetet i Agder følger kommunene i Lindesnesregionens kvalifiseringsarbeid av minoritetsspråklige voksne.

29. november 2017

Statlige og regionale aktørers pådriver- og understøtteroller i folkehelsearbeidet

Som en del av dette forskningsprosjektet var det interessant å undersøke hvordan aktørene selv oppfatter og reflekterer over egne roller og mandatet som ligger i de nye funksjonene i folkehelsearbeidet. 

27. november 2017

Testbed Implementation – On the performance of channel assembling in cognitive radio networks.

In a cognitive radio (CR) system, a secondary user (SU) accesses to a primary user’s (PU) radio spectrum without interfering with PU’s activity. More specifically, SU only has access to the channel when the PU is not present, and will immediately vacate the channel when the PU appears.

21. november 2017

En forskningsassistents erfaring fra miljøgiftens kulturhistorie

Gjennom det internasjonale kulturhistoriske prosjektet Deadly Dreams var temaet for min undersøkelse de Nordiske landenes miljøpolitikk. Norden har en særegen profil i krysningsfeltet mellom prinsipper og interesser, og som forskningsassistent har jeg dermed fått muligheten til å kildekartlegge et felt som gradvis inntar en større rolle i den nasjonale og internasjonale sfæren.  

Kontakt

Webredaksjonen